Kokouksen estäminen

Kokouksen estämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla oikeudettomasti estää yleisiä asioita varten tarkoitetun kokouksen, kulkueen tai tilaisuuden järjestämisen. Kokouksen estämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään… Lue lisää »

Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen

Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko väkivallalla tai vakavan vaaran käsittävällä uhkauksella estää toista ilmaisemasta mielipidettään yleisistä asioista niitä varten tarkoitetussa kokouksessa tai muussa tilaisuudessa taikka tiedotusvälineessä tai… Lue lisää »