Törkeä valtiopetos

Valtiopetos on erittäin vakava rikos, ja se voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä tuomita myös törkeänä. Arvioinnin pohjana on valtiopetoksen tunnusmerkistö. Teko katsotaan törkeäksi, mikäli kyseessä on tilanne, jossa valtiopetoksessa rikoksentekijänä on… Lue lisää »

Valtiopetoksen valmistelu

Valtiopetos on rikos, jonka tavoitteena on kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka, muuttaa Suomen valtiojärjestystä, syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.… Lue lisää »

Valtiopetos

Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen: kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka muuttamaan Suomen… Lue lisää »

Ulkomailla tehty rikos ja sen esitutkinta

Ulkomailla tehty rikos voi tulla esitutkintaan Suomessa. Ensimmäisenä dellytyksenä on, että rikokseen voidaan soveltaa Suomen lakia. Jos rikos on suomalaisen rikosoikeusjärjestelmän alla, myös esitutkinta voidaan tällöin suorittaa. Ulkomailla tehty rikos… Lue lisää »