Sopimuksen pätevyys: Oikeustoimikelpoisuus

Oikeustoimikelpoisuuden merkitys sopimuksen pätevyydelle? Vajaavaltaisilta puuttuu oikeustoimikelpoisuus. Niinpä vajaavaltaisen solmima sopimus ei ole pätevä. Vajaavaltaisia ovat lain mukaan alle 18-vuotiaat sekä henkilöt, jotka on julistettu vajaavaltaiseksi. Voi myös olla niin,… Lue lisää »

Pätevä sopimus: Vajaavaltainen ja edunvalvoja

Miten vajaavaltaisen tekemä sopimus voi tulla päteväksi? Vajaavaltaisen ylittäessä kelpoisuutensa oikeustoimi on pätemätön. Pätemättömyyden voi kuitenkin korjata edunvalvojan jälkikäteinen hyväksyntä sekä vajaavaltaisen hyväksyntä tultuaan täysivaltaiseksi.

Pätevä sopimus: Sopimuksen muotovaatimusten täyttyminen

Milloin tiettyjen muotovaatimusten täyttyminen on edellytys pätevälle sopimukselle? Kiinteistön kauppa edellyttää laissa säädettyjen määrämuotojen täyttämistä tullakseen päteväksi. Muotovaatimukset kiinteistönkaupassa johtuvat siihen liittyvin tavallista suurempien julkisten ja yksityisten intressien olemassaolosta. Maakaaren… Lue lisää »

Oikeustoimet: Oikeustoimi on tahdonilmaisu

Mitä oikeustoimilla tarkoitetaan? Oikeustoimi on yleisesti määritelty tahdonilmaisuksi, jolla oikeussuhde perustetaan, muutetaan tai kumotaan. Oikeustoimia on kaksipuolisia ja yksipuolisia. Kaksipuoliset oikeustoimet ovat sopimuksia, jotka edellyttävät vastapuolen myötävaikutusta. Oikeusvaikutuksen aikaansaamiseen vaaditaan… Lue lisää »

Oikeusavustaja: Asianajaja tai lakimies

Asianajaja tai lakimies hoitamaan juridisia ongelmiani? Kun kohtaat oikeudellisen ongelman, niin aluksi on hyvä selvittää ongelman laajuus. Ellet osaa itse arvioida asioiden tai ongelmien mittasuhteita, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä… Lue lisää »

Käsiraha: Käsirahan menettämisseuraamus

Tiesitkö, että käsirahan menettämisseuraamusta on laissa rajoitettu? Käsiraha on sopimusinstrumentti, jota käytetään varsinkin asunto- ja kiinteistökaupoissa tarjouksen tehosteena. Siinä ostaja antaa yleensä tietyn prosenttiosuuden kauppahinnasta myyjälle ennen varsinaisen kauppasopimuksen solmimista.… Lue lisää »

Esisopimus: Esisopimuksen sitovuus

Sitooko esisopimus osapuolia? Esisopimus on sopimus, joka velvoittaa osapuolen solmimaan myöhemmin sopimuksen. Se on sidonnaisuudeltaan normaaliin sopimukseen verrattavissa. Esisopimusta käytetään, kun osapuolet eivät voi tiettyjen avoinna olevien kysymysten johdosta vielä… Lue lisää »

Sopimus: Sopimuksen sovittelu

Mitä sopimuksen sovittelu on? Jos on kohtuutonta pitää oikeustoimi sellaisenaan voimassa, saatetaan sitä tuomioistuimessa sovitella sovittelupykälien mukaisesti. Sovitteluinstituution taustalla voidaan nähdä olevan oikeudenmukaisuus. Ei ole oikeudenmukaista, että osapuoli käyttää hyväkseen… Lue lisää »