Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty… Lue lisää »

Minkälaisiin tilanteisiin asuntokauppalaki soveltuu?

Asuntokauppoja pohdittaessa, on tärkeää ymmärtää milloin ja minkälaisiin tilanteisiin asuntokauppalaki soveltuu. Kyseisessä tekstissä pohditaan nimenomaisesti Asuntokauppalain soveltumisalaa. Asuntokauppalakia käytetään asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kaupassa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman… Lue lisää »

Asunto-osakkeen osakekirjat

Asunto-osakkeiden osakekirjat on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa ja ne tulee säilyttää. Tämä on turva-asiakirjojen säilyttäjän velvollisuus. Turva-asiakirjoilla viitataan muun muassa yhtiöjärjestykseen, lainhuutotodistukseen tai yhtiön perustamisasiakirjoihin. Asuntokaupassa osakekirjan saa ilman myyjän suostumusta luovuttaa… Lue lisää »

Reklamaatio asuntokaupassa

Asunto-osakkeen kauppaa sääntelee Asuntokauppalaki. Asuntokaupan reklamaatio on lain mukaan tapahduttava niin, että ostajan tulee vedota asunnossa ilmenneeseen virheeseen kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt… Lue lisää »