Kiinteistökaupan kauppakirja

Kiinteistön kauppa on merkittävä taloudellinen sijoitus. Tämän vuoksi kyseisen sopimustyypin kauppakirja tuleekin laatia erityisen huolellisesti omistusoikeuden siirtymisen varmistamiseksi. Kiinteistökaupan kauppakirjalle on laissa asetettu tietyt vaatimukset. Ensimmäisenä kiinteistönkaupan vähimmäisedellytyksenä voidaan pitää… Lue lisää »

Mistä tunnistaa kiinteistön laatuvirheen?

Kiinteistön on täytettävä sellainen laatu, joka kauppakirjasta ilmenee. Maakaaren mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos se ei laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaa sitä mitä kaupan osapuolet ovat sopineet. Kiinteistössä on virhe myös… Lue lisää »

Asunnon hallinnan luovutus uuden asunnon kaupassa

Asuntokauppalaissa säännellään asunnon hallinnan luovutuksesta sekä käytetyn että uuden asunnon kaupassa. Tämä artikkeli keskittyy hallinnan luovutukseen uuden asunnon kaupassa, ja täältä voit lukea hallinnan luovutuksen piirteistä käytetyn asunnon kaupassa. Ostaja… Lue lisää »

Asuntokaupan asiakirjat

Asuntokaupoissa tarvittavat paperit vaihtelevat lähtökohtaisesti kaupan luonteen mukaan, mutta pääsääntöisesti asuntokaupoissa tarvittavia papereita ovat kauppakirja, osakekirjat, isännöitsijäntodistus ja yhtiöjärjestys. Myynti-ilmoitus Asunnosta laaditaan myynti-ilmoitus, ellei valmista ostajaa ole tiedossa. Myynti-ilmoitus on… Lue lisää »