Kiinteistön lahjoitus pitää tehdä määrämuotoisella lahjakirjalla. Lahjakirjan sisältö pitää olla vähimmäissisällöltään kuten kiinteistön kauppakirja.

Kiinteistön lahjoitus

Lahjakirja

Kiinteistön lahjakirjan pitää mukailla kiinteistön kauppakirjaa. Kiinteistön kauppa ja lahjoitus on määrämuotoinen oikeustoimi. Maakaari sisältää säännökset kauppakirjan ja siis myös lahjakirjan muodosta ja vähimmäissisällöstä.

Lahja vai ennakkoperintö

Jos lahjoitus tehdään perillisten kesken esim. vanhemmilta lapsille, pidetään lahjaa lähtökohtaisesti saajansa ennakkoperintönä. Tämä ennakkoperintöolettama poistuu silloin, kun lahjakirjaan otetaan maininta siitä, ettei lahja ole saajansa ennakkoperintöä. Se kysymys, halutaanko lahjoitusta pitää ennakkoperintönä vai ei, on lahjan antajan päätettävä. Jokatapauksessa kannattaa aina selvyyden vuoksi ottaa maininta lahjakirjaan siitä, onko kyse ennakkoperinnöstä vai lahjasta, joka ei ole ennakkoperintöä.

Lainhuudatus

Lahjan saajan on haettava kiinteistölle lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa saannosta.

Lahjavero

Lahjan saaja on lahjaverovelvollinen silloin, kun lahjan arvo ylittää perintö- ja lahjaverolain mukaisen veronalaisen lahjoituksen asteikon.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.