Kiinteistö voidaan luovuttaa uudelle omistajalle ilman vastiketta, jolloin puhutaan lahjan antamisesta. Lahjana pidetään lisäksi sellaista luovutusta, jossa vastike on hyvin alhainen. Myös tällaisessa tilanteessa on noudettava yleisiä kiinteistön kaupan muotovaatimuksia. Lahjan antajan ja saajan tulee allekirjoittaa ns.  lahjakirja, minkä julkinen kaupanvahvistaja vahvistaa. Omistusoikeus kiinteistöön siirtyy yleensä lahjakirjan allekirjoittamisella, vaikka lahjakirjassa voidaan myös määrätä asiasta toisin.

Lahjanantaja voi tietyin perustein saada antamansa lahjoituksen puretuksi. Jos lahjansaaja esimerkiksi rikkoo lahjaan liittyvän olennaisen ehdon, lahjanantajalla on oikeus purkaa lahjoitus, mikäli lahjansaaja ei ole vielä luovuttanut kiinteistöä jollekin toiselle taholle. Kanne lahjoituksen purkamisesta tulee panna vireille vuoden kuluessa siitä, kun lahjanantaja sai tiedon lahjoituksen purkuperusteesta.

Lue lisää lahjaverosta.

Lähde §: maakaari


Suomen Juristit Oy
4.5.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.