Kiinteistönvälitys

Kiinteistönvälitys: Kiinteistöt ja vuokrahuoneistot välityksen kohteena ›

Välitysliikkeen kanssa tehtäviä kiinteistöä koskevia toimeksiantoja säätelee oma lakinsa. Välitystoimeksianto voi koskea kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston myyntiä, ostoa, vaihtoa taikka vuokraoikeuden hankkimista. Jos välitettävä kohde kuuluu toimeksiantajan elinkeinotoiminnan piiriin, ei laki sovellu. Jos toimeksiantajan vastapuoli hankkii kohteen omistus- tai vuokraoikeuden elinkeinotoimintaa varten, laki ei sovellu osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määräytymiseen. Satunnaiseen ja mainostamattomaan kiinteistönvälitykseen sekä Lue lisää ›

Kiinteistönvälittäjän vastuu ›

Välittäjän on toimittava ammattitaitoisesti, huolellisesti sekä hyvää välitystapaa noudattaen. Välittäjän tulee ottaa huomioon sekä toimeksiantajan että tämän vastapuolen edut. Suorituksen tulee vastata markkinoinnissa annettuja tietoja. Välitystehtävää on ryhdyttävä suorittamaan viivytyksettä toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen, ellei toimeksiantajan etu muuta vaadi. Miten laaja on kiinteistönvälittäjän vastuu? Välittäjän vastuu perustuu tuottamukseen. Vastuun laajuus ei siis ole samaa luokkaa kuin Lue lisää ›