Esimiesaseman väärinkäyttäminen

Esimiesaseman väärinkäyttäminen kuuluu sotarikoksiin, ja sillä tarkoitetaan sotilastoimintaan liittyvää esimiesasemaa. Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan esimies, joka käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle sellaista kärsimystä tai sellaista vaaraa hänen terveydelleen, joka ei ole palveluksen… Lue lisää »

Yleisiä määritelmiä – Sotilas, sota-aika

Laissa on määritelty, mitä sotarikosten yhteydessä tarkoitetaan sotilaalla ja sota-ajalla. Sota-aikana sotilasta koskevia säännöksiä sovelletaan myös tiettyjen muiden laissa määriteltyjen henkilöiden osalta. sotilas Sotilaalla tarkoitetaan: puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevaa sekä sitä… Lue lisää »

Niskoittelu ja yhteinen niskoittelu

Mikäli sotilas kieltäytyy täyttämästä esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antamaa käskyä taikka tahallaan jättää sen täyttämättä tai viivyttää sen täyttämistä, katsotaan hänen syyllistyvän niskoitteluun.… Lue lisää »

Haitanteko esimiehelle

Haitanteko esimiehelle on esimiehen väkivaltaista vastustamista lievempi teko, jolla pyritään estämään tai vaikeuttamaan kohteen palvelustoimen suorittamista. Kyseiseen rikokseen syyllistyy sotilas, joka käyttämättä väkivaltaa tai sen uhkaa, oikeudettomasti estää tai yrittää… Lue lisää »

Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen

Esimiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistyy sotilas tekemällä väkivaltaa tai uhkaamalla tehdä väkivaltaa esimiehelle, sotilaalle tai muulle. Esimiehen väkivaltainen vastustaminen voidaan tuomita myös törkeänä. Arvioinnin perustana on esimiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmerkistö. Kyseessä… Lue lisää »

Esimiehen väkivaltainen vastustaminen

Kyseessä on esimiehen väkivaltainen vastustaminen, jos sotilas joko väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten vastustaa esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antaman käskyn täyttämistä, taikka mainituin… Lue lisää »

Karkaaminen sotilasrikoksena

Karkaaminen on sotilasrikos, jossa sotilaan luvaton poissaolo jatkuu pitkään ja aiheuttaa olennaista haittaa palvelukselle. Luvattomasta poissaolosta on kyse, kun sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava,… Lue lisää »

Luvaton poissaolo

Mikäli sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava, taikka jää saapumatta sinne määräaikana, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan poissaoloon. Luvattomaan poissaoloon syyllistyminen edellyttää teon tahallisuutta. Kyseessä ei… Lue lisää »

Tuottamuksellinen vartiorikos

Vartiorikokseen syyllistyy vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka luvattomasti poistuu vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, tai sotilas, joka ei määräaikana saavu sanottuun palvelustehtävään taikka muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta… Lue lisää »

Lievä ja törkeä vartiorikos

Vartiorikos voidaan laissa määritellyin edellytyksin tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on vartiorikoksen tunnusmerkistö. Vartiorikokseen syyllistyy vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka luvattomasti poistuu vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, tai sotilas,… Lue lisää »