Henkivakuutus osituksessa

Jos korvaus on maksettu kuolinpesälle, se yleensä kuuluu vainajan avio-oikeuden alaisiin varoihin. Perukirjaan vakuutuskorvaus on tällöin merkittävä vainajan varoihin, vaikka sen arvo ei ylittäisi vapaaosaa. Ellei korvausta ole vielä maksettu,… Lue lisää »

ELATUSMAKSUT

Elatusmaksu eli virallisesti elatusapu on rahasumma, jolla vanhempi osallistuu lapsen elatukseen. Lähtökohtana elatusmaksua määriteltäessä on lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky. Minimi elatusmaksun määrään vaikuttaa elinkustannusindeksi, ja se tarkistetaan vuosittain.… Lue lisää »

Yleinen elatustuki

Suomessa lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Ensisijaisesti lapsen elatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat. Elatusvelvolliseksi kutsutaan tässä sitä vanhempaa, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen suorittamaan elatusapua. Jos elatusvelvollinen… Lue lisää »

Elatusapu vuoroasumistilanteessa

Vuoroasumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi asuu lähes yhtä paljon molempien vanhempien luona, mutta päätöksessä tai sopimuksessa on ilmoitettava lapsen virallinen asuinpaikka. Jos lapsi viettää vähintään 40 % ajasta toisen vanhemman… Lue lisää »

Keskinäinen testamentti ja lakiosa

Vaikuttaako keskinäinen testamentti lakiosaan? Keskinäinen testamentti ja lakiosa voivat olla ristiriitaisia oikeuksia kuolinpesässä. Keskinäinen testamentti ei saa loukata lakiosaa. Keskinäinen testamentti tarkoittaa henkilöiden välistä testamenttia, jossa määrätään, että ensiksi kuolleen… Lue lisää »

Vesistön käytön rajoitukset

Vesilain mukaisen suuren yleiskäytön perusteella jokaisella on oikeus kulkea avoimessa vesistössä ja jäällä. Kulkuoikeutta ei kuitenkaan ole alueella, joka on laillisesti suljettu. Vesistössä kulkevalla on oikeus käyttää vierasta vesialuetta myös… Lue lisää »

Vesihuolto: Laadukas talousvesi tavoitteena

Ympäristöministeriö voi antaa asetuksia koskien jätevesien käsittelyä ja huoltoa. Asetukset voivat koskea vesikäymälöiden jätevesiä tai talousjätevesiä. Jätevesien huoltoon ja käsittelyyn kuuluvat esimerkiksi vesien puhdistusmenetelmät sekä vesikaivojen kunnossapito. Talousjätevesillä tarkoitetaan esimerkiksi… Lue lisää »

Veneily: Veneilyn säännöt

Jokamiehenoikeuksien nojalla veneilijä voi liikkua vesistöissä suhteellisen vapaasti. Jokaisen veneilijän tulee silti muistaa muutamat perusasiat. Hänen liikkumisensa ei saa tarpeettomasti häiritä vesistön äärellä asuvia, eikä luontoa. Lisäksi joillakin alueilla liikkuminen… Lue lisää »

Seksuaalinen ahdistelu

Henkilö, joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, syyllistyy seksuaaliseen ahdisteluun. Seksuaalista ahdistelua koskeva rikossäännös täydentää muiden seksuaalirikossäännösten soveltamisalaa. Seksuaalisena ahdisteluna voidaan tuomita sellaiset… Lue lisää »

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta

Seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta syyllistyy henkilö, joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon kanssaan. Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan myös se, joka käyttää… Lue lisää »