Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu yleensä kuuttatoista vuotta nuorempaan henkilöön. Kuudentoista vuoden ikärajaa kutsutaan usein suojaikärajaksi. Joissain tapauksissa kyse voi olla lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä myös silloin, kun rikoksen kohteena on kuusitoista… Lue lisää »

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö omaa asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa henkilön sukupuoliyhteyteen kanssaan tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi: kahdeksaatoista vuotta nuoremman… Lue lisää »

Raiskaus

Raiskauksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Kyseessä on pakottaminen, kun väkivalta tai sen uhka on sellaista, että se riittää… Lue lisää »

Palvelusrikos

Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen. on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun… Lue lisää »

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon

Seksuaaliseen tekoon pakottamiseen syyllistyy henkilö, joka väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun seksuaaliseen tekoon kuin sukupuoliyhteyteen tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi. Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että tämä olennaisesti loukkaa toisen… Lue lisää »

Törkeä raiskaus

Raiskaus voidaan tuomita myös törkeänä, jos laissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Arvioinnin perustana on raiskauksen tunnusmerkistö. Raiskauksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Raiskauksesta… Lue lisää »

Yleisiä määritelmiä – Sukupuoliyhteys, seksuaalinen teko

Laissa on seksuaalirikosten yhteydessä määritelty, mitä tarkoitetaan sukupuoliyhteydellä ja seksuaalisella teolla. Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon. Sukupuoliyhteydeksi katsotaan kaikenlainen sukupuolielimellä toteutettava kehoon… Lue lisää »

Laiton sukusolujen käyttö

Laittomaan sukusolujen käyttöön syyllistyy henkilö, joka käyttää hedelmöityshoidossa sukusoluja tai alkioita vastoin niiden käytölle laissa asetettuja yleisiä rajoituksia, vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lapsen ominaisuuksiin valikoimalla sukusoluja tai alkioita taikka muulla… Lue lisää »

Laiton perimään puuttuminen

Laittomasta perimään puuttumisesta on kyse, jos henkilö ryhtyy tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on mahdollistaa joko ihmisen toisintaminen (kloonaaminen), ihmisen aikaansaaminen alkioita… Lue lisää »

Laiton alkioon puuttuminen

Laittomaan alkioon puuttumiseen syyllistyy henkilö, joka ryhtyy alkiotutkimukseen ilman laissa tarkoitettua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa tai laissa tarkoitettua sukusolujen luovuttajien tai naisen kirjallista suostumusta, sikiötutkimukseen ilman laissa… Lue lisää »