Sopimuksen tarkoitus: Sopimuksen tarkoituksen tulkinta

Miten sopimuksen tarkoitus huomioidaan tulkinnassa? Kun sopimus on tulkittavana tuomioistuimessa, lähtökohtana on se, että pyritään vahvistamaan sopimukselle sopimusosapuolten tarkoitusta vastaava sisältö. Ongelmana on tällöin, ettei yhteistä tarkoitusta monestikaan voida yksiselitteisesti… Lue lisää »

Sopimuksen syntyminen: Tarjous-vastaus –mekanismi

Sopimuksen syntyminen tarjous-vastaus – mekanismin kautta? Oikeustoimilaissa säädetyllä tarjous-vastaus – mekanismilla on merkitystä esimerkiksi silloin kun osapuolten välillä vallitsee epäselvyyttä siitä, onko sitovaa sopimusta ylipäänsä syntynyt. Tarjous sitoo tarjouksen antajaa… Lue lisää »

Sopimus: Sopimuksen sovittelu

Mitä sopimuksen sovittelu on? Jos on kohtuutonta pitää oikeustoimi sellaisenaan voimassa, saatetaan sitä tuomioistuimessa sovitella sovittelupykälien mukaisesti. Sovitteluinstituution taustalla voidaan nähdä olevan oikeudenmukaisuus. Ei ole oikeudenmukaista, että osapuoli käyttää hyväkseen… Lue lisää »

Sopimuksen pätemättömyys: Sopimuksen päättymisajankohdan häiriö

Mitä sopimuksen pätemättömyys tarkoittaa? Sopimuksen pätemättömyys tarkoittaa sitä, että sopimuksen päättämisajankohtana on ollut käsillä joku häiriö. Käytännössä sopimuksen pätemättömyys merkitsee sitä, ettei sopimusta voida panna tuomioistuimessa täytäntöön. Pätemättömyyden aiheuttavia pätemättömyysperusteita… Lue lisää »

Franchising toiminta

Franchise -sopimus Franchising on kahden itsenäisen yrityksen sopimukseen perustuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa yritys siirtää sovittua maksua vastaan toiselle yritykselle oikeuden käyttää tiettyä kehittämäänsä tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia sopimuksin mää¬riteltyjen ohjeiden mukaisesti,… Lue lisää »

Vertaileva mainos

Vertaileva markkinointi on sallittua Vertaileva markkinointi tarkoittaa markkinointia, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke.Vertailevassa markkinoinnissa voidaan vertailukohtana käyttää useita kilpailijoita tai vain yhtä kilpailijaa. Omaa… Lue lisää »

Markkinoinnin kaksi perussääntöä

Kuluttajan suojelu ja rehellisen kilpailun ylläpito Kaikkea markkinointia koskee kaksi ehdotonta sääntöä, joiden tarkoituksena on suojella kuluttajia ja ylläpitää rehellistä kilpailua. Sääntö numero yksi: markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi… Lue lisää »

Yritysten väliset sopimukset: Tuotannon rajoittaminen

Tuotannon rajoittaminen on kiellettyä kilpailun rajoittamista Kiellettyä kilpailun rajoittamista on tehdä yritysten välisiä sopimuksia, joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, teknistä kehitystä taikka investointeja. Kiellettyjä ovat myös järjestelyt, joilla jaetaan markkinoita… Lue lisää »

Yritysten väliset sopimukset: Määrähinnoittelu

Määrähinnoittelu on kiellettyä kilpailun rajoittamista Määrähinnoittelu tarkoittaa jälleenmyyntihinnan määräämistä. Määrähinnoittelu on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista. Tässä menettelyssä tehdään sopimuksia tai yhdenmukaistetaan menettelytapoja siten, että näillä toimenpiteillä määrätään tai määritellään kiinteä jälleenmyyntihinta,… Lue lisää »