Virheet uuden asunnon kaupassa

Jos uuden asunnon kaupassa ilmenee virhe, ostajalla on oikeus pidättyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta virhettä vastaavalta osalta. Ostaja voi vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista siten, ettei siitä aiheudu kustannuksia… Lue lisää »

Asunnon virheellisyyden määräävä ajankohta

Asunnossa voi olla virheitä, jotka pahimmassa tapauksessa johtavat asuntokaupan purkuun tai kauppahinnan alennukseen. Virhettä arvioidaan sen perusteella, millainen asunto on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä myyjältä ostajalle. Ajankohta, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle… Lue lisää »

Laatuvirhe kiinteistökaupassa

Kiinteistökaupan laatuvirhe on yksi yleisimmistä kiinteistöriidan aiheuttajista. Laatuvirhe tarkoittaa sitä, että kiinteistö ei kuntonsa puolesta vastaa sitä, mitä myyjän ja ostajan välillä on sovittu kauppaa tehtäessä. Kauppaa tehtäessä sopimuksella määritellään… Lue lisää »

Mistä tunnistaa kiinteistön laatuvirheen?

Kiinteistön on täytettävä sellainen laatu, joka kauppakirjasta ilmenee. Maakaaren mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos se ei laadultaan ja ominaisuuksiltaan vastaa sitä mitä kaupan osapuolet ovat sopineet. Kiinteistössä on virhe myös… Lue lisää »

Elementtikaupan viivästys: Sopimuksen purkaminen

Saako sopimuksen purkaa viivästyksen vuoksi? Toimeksisaajan viivästyksen vuoksi tilaaja saa purkaa sopimuksen, jos viivästyksestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Jos on painavia syitä olettaa, että purkuun oikeuttava viivästys tapahtuu, on tilaajalla… Lue lisää »