Rikos: Suomen rikosoikeuden soveltamisala

Suomen rikoslakia sovellettaessa keskeistä on, että kyseessä tilanne, jossa kyseinen rikos on tapahtunut ja toteutettu Suomessa. Toisin sanoen, Suomen rikoslakia sovelletaan Suomessa tehtyyn rikokseen. Rikoksen tekopaikaksi katsotaan se paikka, missä… Lue lisää »

Rikos: Rikossyyte esitutkinnan jälkeen

Mitä esitutkinnan jälkeen tapahtuu? Kun esitutkinta on valmis ja rikosta on syytä epäillä, lähettää poliisi esitutkintamateriaalin syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyttäjä nostaa rikossyytteen, jos katsoo rikoksen olevan todennäköinen. Jos todennäköisiä syitä… Lue lisää »

Rikos: Rikosasian käsittely

Meneekö juttusi käräjille? Mikä on rikosjuttu? Käytännössä rikosasian käsittely alkaa poliisin saatua rikosilmoituksen. Poliisi suorittaa saamansa rikosilmoituksen perusteella esitutkinnan. Esitutkinnassa selvitetään onko rikosta tapahtunut ja ketkä ovat jutun asianosaiset. Jos… Lue lisää »

Rikos: Rikoksen sovittelu

Voinko sopia rikokseni ilman käräjiä? Oikeudenkäynnin sijasta juttu voidaan ohjata sovitteluun erityisesti silloin, jos rikoksentekijä on nuori. Aloitteen sovittelusta voi tehdä rikoksen tekijä, uhri, syyttäjä, poliisi tai sosiaaliviranomainen. Sovittelijoina toimivat… Lue lisää »

Oikeudenkäynti: Oikeudenkäynnin julkisuus

Ovatko oikeudenkäynnit julkisia? Yleensä oikeudenkäynnit ovat julkisia. Kenellä tahansa on silloin oikeus mennä seuraamaan käsittelyn kulkua. Toisinaan oikeudenkäynti saatetaan pitää suljetuin ovin. Tällöin käsiteltävän oikeusjutun on katsottu sisältävän niin arkaluontoisia,… Lue lisää »

Esitutkinta: Mitä esitutkinnassa tapahtuu?

Pelottaako esitutkinta? Esitutkinnassa ei vielä ketään tuomita rangaistukseen. Esitutkinnassa poliisin tehtävänä on selvittää, onko rikosta tapahtunut, missä olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä rikos koskettaa. Rikoksella aiheutettu vahinko, sillä saavutettu… Lue lisää »