Arvopaperikauppa: Arvopaperikaupan valvonta

Valvotaanko arvopaperikauppaa? Suojataanko oikeuksiani? Arvopapereilla käytävässä julkisessa kaupassa on noudatettava arvopaperimarkkinalain sääntöjä ja määräyksiä sekä lainmukaista kaupankäyntimenettelyä. Sääntöjen ja sopimusehtojen noudattamista valvoo Rahoitustarkastus. Jos rahoitustarkastus havaitsee kuluttajansuojalain vastaista menettelyä arvopaperien… Lue lisää »

Arvo-osuustili: Omistaja- ja hallintarekisteröidyt tilit

Mitä ovat omistaja- ja hallintarekisteröidyt tilit? Arvo-osuustili voi olla omistajarekisteröity tai hallintarekisteröity. Suomalaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen on säilytettävä arvo-osuutensa omistajarekisteröidyillä arvo-osuustileillä. Näillä tileillä olevien suomalaisten osakkeiden omistus rekisteröityy osakkeet liikkeeseenlaskeneen… Lue lisää »

Arvo-osuusjärjestelmä: Keskitetty arvo-osuusjärjestelmä

Keskitetty arvo-osuusjärjestelmä Keskitettyä arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy. Keskitetty rekisteri ei palvele suoraan arvo-osuuksien omistajia, vaan tilinhoitajayhteisöt tekevät rekisteriin omia asiakkaitaan koskevia kirjauksiaan ja palvelevat siten omina asiakkainaan olevia arvo-osuuksien… Lue lisää »

Arvo-osuusjärjestelmä: Arvo-osuusjärjestelmän toiminta

Miten arvo-osuusjärjestelmä toimii? Arvo-osuusjärjestelmä muodostuu arvo-osuustileistä ja omistajaluetteloista. Arvo-osuustilillä näkyvät tiedot arvo-osuuksien omistajasta, lajista, lukumäärästä ja arvo-osuuksiin tai niiden omistajaan kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiöiden omistajatiedot ovat julkisia.… Lue lisää »