Vakuutus: Vakuutuksenantajan vastuu

Milloin vakuutuksenantajan vastuu alkaa? Jos vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta ei ole erityisesti sovittu, vastuu alkaa silloin, kun vakuutuksenantaja on antanut hyväksyvän vastauksen vakuutuksenottajan tarjoukseen. Jos vakuutuksenottaja on toimittanut kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutuksenantajalle,… Lue lisää »

Vakuutus: Vakuutuksen irtisanominen

Voinko irtisanoa vakuutukseni heti päättymään? Voit milloin tahansa irtisanoa vakuutuksesi päättymään. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja voit itse määrätä vakuutuksen päättymisajankohdan. Jos et määrää päättymisajankohtaa, katsotaan vakuutus päättyneeksi heti, kun… Lue lisää »

Vakuutus: Tarpeelliset tiedot ennen vakuutuksen valitsemista

Saitko riittävät tiedot oikean vakuutuksen valitsemiseksi ja vakuutuksen sisällöstä? Ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksenottajalle tarpeelliset tiedot eri vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Näiden avulla vakuutuksenottaja voi arvioida vakuutustarpeensa. Vakuutusturvan… Lue lisää »

Vakuutus: Henkilövakuutus ja vahinkovakuutus

Onko sinulla henkilövakuutus tai vahinkovakuutus? Henkilövakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Esimerkki henkilövakuutuksesta on tapaturmavakuutus. Eläkevakuutusta pidetään vakuutussopimuslain mukaan henkivakuutuksena. Vahinkovakuutus on esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman… Lue lisää »

Sisäpiirin omistukset: Sisäpiirin omistusten julkisuus

Ovatko sisäpiirin omistukset julkisia? Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden omistus on julkista, jos arvopaperin omistaja kuuluu arvopaperin liikkeeseen laskeneen yhtiön sisäpiiriin tai on osa arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin tai arvopaperinvälittäjän johtoa. Julkista… Lue lisää »

Sijoittaja: Sijoittajan suoja – MiFID

Sijoittajan suoja parani 1.11.2007 uuden direktiivin (Markets in Financial Instruments Directive = MiFID) myötä. Uutta direktiiviä sovelletaan pankkeihin, sijoituspalveluyrityksiin ja näiden asiakkaisiin koko Euroopan alueella. Pankkien ja sijoituspalveluyritysten toimintaan on… Lue lisää »

Sijoittaja: Ammattimainen sijoittaja

Omistatko arvopapereita? Oletko ammattimainen sijoittaja? Arvopaperimarkkinalaki erottelee arvopaperit pörssiarvopapereiksi ja markkina-arvopapereiksi. Arvopaperipörssin pörssilistalla käydään kauppaa pörssiarvopapereilla. Muilla arvopapereilla julkista kauppaa käydään jossakin muussa ostajien ja myyjien yhteensaattamiseksi ammataimaisesti järjestetyssä kaupankäynnissä.… Lue lisää »

Rahastosijoittaminen: Sijoitusrahastot

Kiinnostaako rahastosijoittaminen? Sijoitusrahastoyhtiöt keräävät yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja yhteen ja sijoittavat ne useisiin eri arvopapereihin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Sijoituskohteiden valintojen perusteella sijoitusrahastot jaetaan osakerahastoihin, yhdistelmärahastoihin, pitkiin korkorahastoihin ja lyhyisiin korkorahastoihin.… Lue lisää »

Osakesijoittaminen: Osakesijoittaminen on riskisijoittamista

Harkitsetko osakesijoittamista? Osakesijoittaminen on riskisijoittamista. Osake on osuus yhtiön osakepääomasta. Yhtiön varainhankinnan muoto on osakepääoman korottaminen osakeannilla eli uusilla osakkeilla. Osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita omistustensa suhteessa. Omistajien etuoikeudesta… Lue lisää »