Osake: Osakkeiden lunastusvelvollisuus

Jos osakkeenomistajan osuus julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeiden äänimäärästä kasvaa yli kahden kolmasosan, osakkeenomistajan on tarjouduttava lunastamaan loputkin yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavista arvopapereista. Osakkeenomistajan… Lue lisää »

Liikeeseenlaskija: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Mikä merkitys saattaa olla ennakoitua aikaisemmin julkistetulla tilinpäätöksellä? Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus välittömästi, jos tilintarkastajat ovat havainneet jotain huomautettavaa yhtiön toiminnassa. Tilinpäätöstä ei ehkä ole laadittu kirjanpitolain ja… Lue lisää »

Johdannaiskauppa: Johdannaissopimukset

Mitä ovat johdannaissopimukset? Optiot ja termiinit ovat sijoitusvälineitä, joiden arvo perustuu kohde-etuutena olevan hyödykkeen arvoon. Johdannaiskauppaa käydään osaketermiineillä, osakeoptioilla, osakelainasopimuksilla, osakeindekseillä, korkotermiineillä, obligaatiotermiineillä, valuuttaoptioilla ja -futuureilla sekä valuuttaan liittyvillä korkotermiineillä.… Lue lisää »

Arvopaperit: Arvopapereiden markkinointi

Onko sinua harhautettu arvopapereita markkinoitaessa? Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot sekä hyvän tavan vastaiset taikka muuten sopimattomat menettelyt ovat kiellettyjä arvopapereita markkinoitaessa tai niitä elinkeinotoiminnassa hankittaessa. Jos arvopaperin markkinoija on antanut… Lue lisää »

Arvopaperinvälitys: Toisen puolesta tehtyä arvopaperikauppaa

Tarvitsetko arvopaperinvälitystä? Arvopaperinvälitys on omissa nimissä toisen puolesta tehtyä arvopaperien ostoa, myyntiä, vaihtoa tai merkintää. Kaupankäynti vakioiduilla optioilla ja termiineillä kuuluu myös arvopaperinvälityksen piiriin. Arvopaperinvälittäjä on kotimainen tai ulkomainen sijoituspalveluyritys,… Lue lisää »

Arvopaperinvälittäjä: Arvopaperivälittäjän velvollisuudet

Mitä velvollisuuksia arvopaperinvälittäjällä on? Arvopaperinvälittäjän on hoidettava asiakassuhteensa huolella ja toimeksiantojen hoitamisessa on huomioitava asiakkaan etu. Arvopaperinvälittäjän on toteutettava pörssiarvopaperia ja markkina-arvopaperia koskevaa välitystoimeksianto arvopaperipörssin pörssilistalla tai muussa julkisessa kaupankäynnissä.… Lue lisää »