Kalastusoikeus on kalastuslain mukaan yleensä vesialueen omistajalla. Hänen on huolehdittava yhdessä viranomaisten kanssa kalavesien hoidosta, suojelusta ja kalastuksen järjestämisestä. Kalavesiä hoidetaan istutus- ja kunnostustoimin ja ohjaamalla pyyntitapoja. Ryöstökalastus ja kalakantoja vaarantavien pyyntivälineiden käyttö on kielletty. Lisäksi saaliskaloille on asetettu minimimittoja, rauhoitusaikoja ja muita kalastusrajoituksia.

yleiskalastusoikeus

Onginta ja pilkintä ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei pääsääntöisesti tarvita lupia. Yleiskalastusoikeutta on kuitenkin yleisesti rajoitettu lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa.

Viehekalastus yhdellä vavalla on maksullinen yleiskalastusoikeus. Viehekalastus kylään kuuluvilla vesialueilla voi perustua kalaveden omistajan myöntämään lupaan tai läänikohtaiseen viehekalastuslupaan. Vaikka läänit ovat virallisesti poistuneet vuoden 2010 alusta lukien, noudattelee alueellisen viehekalastusmaksun rajat entisten läänien rajoja. Sen vuoksi kalastuslupien kohdalla puhutaan yhä yleisesti sinänsä virheellisestikin läänikohtaisista kalastusluvista. Merenrantakuntien asukkailla on erityisoikeus pyytää verkolla tiettyjä kalalajeja ja harjoittaa koukkukalastusta kuntansa alueella. Järveen ulottuvien kuntien asukkailla on koukkukalastusoikeus kuntaansa kuuluvien sisäjärvien yleisillä vesialueilla. Kunnan asukkailla on oikeus saada kohtuullista maksua vastaan luvan kotitarve- ja virkistyskalastukseen vesialueen omistajan osoittamin rajoituksin.

valvontaviranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosasto vastaa kalastusasioiden hallinnosta. Kalavesien hoito kuuluu kalavesien omistajien muodostamille kalastuskunnille ja kalastusalueille. Valtion aluehallinto ja valvontaviranomaisena toimivat aluehallintovirastot ja ELY-keskukset. Kalastuksen valvonnasta huolehtivat kalastuksenvalvojat. Luvattomasti kalastavalta voidaan ottaa saalis ja pyyntivälineet pois. Muita sanktioita kalastuslain rikkomisesta ovat sakko ja jopa vankeus.


Lue lisää yleiskalastusoikeuden rajoituksista.

Lähde §: kalastuslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2021
(Päivitetty 03.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.