Rahastoyhtiö harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Se hallinnoin yhden tai useamman sijoitusrahaston varoja. Yhtiö ei omista varoja, vaan ne ovat rahasto-osuuden omistajien eli rahastoihin sijoittaneiden sijoittajien omaisuutta. Rahastoyhtiö tarjoaa usein myös… Lue lisää »

Sisäpiirin omistukset: Sisäpiirin omistusten julkisuus

Ovatko sisäpiirin omistukset julkisia? Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden omistus on julkista, jos arvopaperin omistaja kuuluu arvopaperin liikkeeseen laskeneen yhtiön sisäpiiriin tai on osa arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin tai arvopaperinvälittäjän johtoa. Julkista… Lue lisää »

Sijoittaja: Sijoittajan suoja – MiFID

Sijoittajan suoja parani 1.11.2007 uuden direktiivin (Markets in Financial Instruments Directive = MiFID) myötä. Uutta direktiiviä sovelletaan pankkeihin, sijoituspalveluyrityksiin ja näiden asiakkaisiin koko Euroopan alueella. Pankkien ja sijoituspalveluyritysten toimintaan on… Lue lisää »

Sijoittaja: Ammattimainen sijoittaja

Omistatko arvopapereita? Oletko ammattimainen sijoittaja? Arvopaperimarkkinalaki erottelee arvopaperit pörssiarvopapereiksi ja markkina-arvopapereiksi. Arvopaperipörssin pörssilistalla käydään kauppaa pörssiarvopapereilla. Muilla arvopapereilla julkista kauppaa käydään jossakin muussa ostajien ja myyjien yhteensaattamiseksi ammataimaisesti järjestetyssä kaupankäynnissä.… Lue lisää »

Rahastosijoittaminen: Sijoitusrahastot

Kiinnostaako rahastosijoittaminen? Sijoitusrahastoyhtiöt keräävät yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja yhteen ja sijoittavat ne useisiin eri arvopapereihin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Sijoituskohteiden valintojen perusteella sijoitusrahastot jaetaan osakerahastoihin, yhdistelmärahastoihin, pitkiin korkorahastoihin ja lyhyisiin korkorahastoihin.… Lue lisää »

Osakesijoittaminen: Osakesijoittaminen on riskisijoittamista

Harkitsetko osakesijoittamista? Osakesijoittaminen on riskisijoittamista. Osake on osuus yhtiön osakepääomasta. Yhtiön varainhankinnan muoto on osakepääoman korottaminen osakeannilla eli uusilla osakkeilla. Osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita omistustensa suhteessa. Omistajien etuoikeudesta… Lue lisää »

Osake: Osakkeiden lunastusvelvollisuus

Jos osakkeenomistajan osuus julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeiden äänimäärästä kasvaa yli kahden kolmasosan, osakkeenomistajan on tarjouduttava lunastamaan loputkin yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavista arvopapereista. Osakkeenomistajan… Lue lisää »

Liikeeseenlaskija: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Mikä merkitys saattaa olla ennakoitua aikaisemmin julkistetulla tilinpäätöksellä? Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus välittömästi, jos tilintarkastajat ovat havainneet jotain huomautettavaa yhtiön toiminnassa. Tilinpäätöstä ei ehkä ole laadittu kirjanpitolain ja… Lue lisää »