Arvopaperimarkkinat: Arvopaperimarkkinalainsäädäntö

Voiko Arvopaperimarkkinoihin luottaa? Arvopaperimarkkinoilla toimivien yhtiöiden on noudatettava lakeja siinä maassa, jossa niiden kotipaikka sijaitsee. Yhdysvalloissa sääntely on tunnetusti ankaraa ja rangaistukset kovia esim. sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Suomessakin sääntely on joiltakin… Lue lisää »

Arvopaperimarkkinalaki: Määräysvalta yhteisössä

Onko sinulla arvopaperimarkkinalain mukainen määräysvalta yhteisössä? Oletko jonkin yhteisön osakkeenomistaja, osakas tai jäsen? Jos omistat enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on oikeus nimittää… Lue lisää »

Arvopaperimarkkinalaki: Luvaton kaupankäyntimenettely

Mitä rangaistuksia arvopaperimarkkinalain noudattamatta jättämisestä voi seurata? Luvattomasta kaupankäyntimenettelyn järjestämisestä arvopapereille voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Rangaistus tuomitaan sille, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta järjestää julkista kaupankäyntiä… Lue lisää »

Arvopaperilautakunta: Maksuton neuvonantaja

Auttaisiko sinua arvopaperilautakunta? Arvopaperilautakunta on maksuton neuvonantaja kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat palveluja tarjoavien pankkien, sijoituspalveluyritysten tai rahastoyhtiöiden asiakkaita. Arvopaperilautakunta neuvonnan lisäksi ohjaa ja etsii ratkaisuja arvopaperimarkkinoihin liittyvissä asioissa, mm.… Lue lisää »

Arvopaperikauppa: Arvopaperikaupan valvonta

Valvotaanko arvopaperikauppaa? Suojataanko oikeuksiani? Arvopapereilla käytävässä julkisessa kaupassa on noudatettava arvopaperimarkkinalain sääntöjä ja määräyksiä sekä lainmukaista kaupankäyntimenettelyä. Sääntöjen ja sopimusehtojen noudattamista valvoo Rahoitustarkastus. Jos rahoitustarkastus havaitsee kuluttajansuojalain vastaista menettelyä arvopaperien… Lue lisää »

Arvo-osuustili: Omistaja- ja hallintarekisteröidyt tilit

Mitä ovat omistaja- ja hallintarekisteröidyt tilit? Arvo-osuustili voi olla omistajarekisteröity tai hallintarekisteröity. Suomalaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen on säilytettävä arvo-osuutensa omistajarekisteröidyillä arvo-osuustileillä. Näillä tileillä olevien suomalaisten osakkeiden omistus rekisteröityy osakkeet liikkeeseenlaskeneen… Lue lisää »

Arvo-osuusjärjestelmä: Keskitetty arvo-osuusjärjestelmä

Keskitetty arvo-osuusjärjestelmä Keskitettyä arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy. Keskitetty rekisteri ei palvele suoraan arvo-osuuksien omistajia, vaan tilinhoitajayhteisöt tekevät rekisteriin omia asiakkaitaan koskevia kirjauksiaan ja palvelevat siten omina asiakkainaan olevia arvo-osuuksien… Lue lisää »

Arvo-osuusjärjestelmä: Arvo-osuusjärjestelmän toiminta

Miten arvo-osuusjärjestelmä toimii? Arvo-osuusjärjestelmä muodostuu arvo-osuustileistä ja omistajaluetteloista. Arvo-osuustilillä näkyvät tiedot arvo-osuuksien omistajasta, lajista, lukumäärästä ja arvo-osuuksiin tai niiden omistajaan kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiöiden omistajatiedot ovat julkisia.… Lue lisää »