Johdannaiskauppa: Johdannaissopimukset

Mitä ovat johdannaissopimukset? Optiot ja termiinit ovat sijoitusvälineitä, joiden arvo perustuu kohde-etuutena olevan hyödykkeen arvoon. Johdannaiskauppaa käydään osaketermiineillä, osakeoptioilla, osakelainasopimuksilla, osakeindekseillä, korkotermiineillä, obligaatiotermiineillä, valuuttaoptioilla ja -futuureilla sekä valuuttaan liittyvillä korkotermiineillä.… Lue lisää »

Arvopaperit: Arvopapereiden markkinointi

Onko sinua harhautettu arvopapereita markkinoitaessa? Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot sekä hyvän tavan vastaiset taikka muuten sopimattomat menettelyt ovat kiellettyjä arvopapereita markkinoitaessa tai niitä elinkeinotoiminnassa hankittaessa. Jos arvopaperin markkinoija on antanut… Lue lisää »

Arvopaperinvälitys: Toisen puolesta tehtyä arvopaperikauppaa

Tarvitsetko arvopaperinvälitystä? Arvopaperinvälitys on omissa nimissä toisen puolesta tehtyä arvopaperien ostoa, myyntiä, vaihtoa tai merkintää. Kaupankäynti vakioiduilla optioilla ja termiineillä kuuluu myös arvopaperinvälityksen piiriin. Arvopaperinvälittäjä on kotimainen tai ulkomainen sijoituspalveluyritys,… Lue lisää »

Arvopaperinvälittäjä: Arvopaperivälittäjän velvollisuudet

Mitä velvollisuuksia arvopaperinvälittäjällä on? Arvopaperinvälittäjän on hoidettava asiakassuhteensa huolella ja toimeksiantojen hoitamisessa on huomioitava asiakkaan etu. Arvopaperinvälittäjän on toteutettava pörssiarvopaperia ja markkina-arvopaperia koskevaa välitystoimeksianto arvopaperipörssin pörssilistalla tai muussa julkisessa kaupankäynnissä.… Lue lisää »

Arvopaperin liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskun lainmukaisuus

Tapahtuiko arvopaperin liikkeeseenlasku lain mukaisesti? Arvopaperin yleiseen liikkeeseen laskeva on tiedonantovelvollinen merkitsijöitä kohtaan. Merkitsijöiden saatavilla on pidettävä riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista. Myös arvopaperin merkintäpaikka on julkistettava. Arvopaperin… Lue lisää »

Arvopaperin liikkeellelaskija: Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedot

Saanko tietää arvopaperin liikkeellelaskijan tilinpäätöstiedot? Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijan on julkistettava tilinpäätöksensä viimeistään viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilinpäätös on julkistettava kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden… Lue lisää »

Arvopaperimarkkinat: Muutamia käsitteitä arvopaperimarkkinoista

Mitä käsitteitä on hyvä tietää arvopaperimarkkinoista? Arvopaperi on termi, jolla tarkoitetaan koti- ja ulkomaisia arvopapereita, arvo-osuuksia, sijoitusrahasto-osuuksia sekä velkainstrumentteja. Arvopaperinvälittäjä on pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito-… Lue lisää »

Arvopaperimarkkinat: Järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla

Mitä arvopaperimarkkinoilla tarkoitetaan? Arvopaperilla tarkoitetaan järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla. Arvopaperimarkkinat jakautuvat kolmeen kategoriaan, rahamarkkinoihin, johdannaismarkkinoihin ja pääomamarkkinoihin. Tehokkaan kaupankäynnin mahdollistavat arvopaperinvälittäjät ja muut sijoituspalveluyritykset sekä Suomessa Helsingin Pörssi ja Arvopaperikeskus.