Huoneiston pakkohuutokauppa: Vuokrasopimuksen irtisanominen

Miten vuokrahuoneiston pakkohuutokauppa vaikuttaa vuokrasuhteeseen? Jos vuokrahuoneiston sisältävä kiinteistö myydään pakkohuutokaupalla, on kiinteistön ostajalla oikeus irtisanoa huoneiston vuokrasopimus kuukauden kuluessa pakkohuutokauppakiinteistön hallintaan otosta. Pakkohuutokaupassa voidaan kyllä sopia, että vuokrasopimus pysyy… Lue lisää »

Asuinhuoneisto: Työsuhdeasunto

Onko työsuhdeasunto sinun asumismuotosi? Työsuhdeasunto on asuinhuoneisto, joka on annettu vuokralle työ- tai virkasuhteen perusteella ja johon työnantajalla on määräämisvalta vuokranantajana tai esim. yhteisön jäsenyyden tai osuuden perusteella. Vuokrasuhteen jatkamisoikeutta… Lue lisää »

Asuinhuoneisto: Asuinhuoneiston vuokra

Onko kysymyksessä asuinhuoneiston vuokra? Asuinhuoneiston vuokrassa rakennus tai sen osa vuokrataan toiselle asumiskäyttöön. Näitä sopimuksia kutsutaan yleisesti huoneenvuokrasopimuksiksi. Huoneiston käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mikä on huoneiston sovittu pääasiallinen käyttö. Jos… Lue lisää »

Alivuokrasuhde: Alivuokralainen

Asutko alivuokralaisena? Alivuokrasuhteen osapuolet ovat alivuokranantaja ja alivuokralainen. Alivuokrasuhde syntyy, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Alivuokrasuhteena pidetään myös kaksi asuinhuoneistoa käsittävästä omakotitalosta toisen huoneiston vuokraamista,… Lue lisää »

Alivuokralainen: Alivuokralaisen irtisanomisaika

Kuinka lyhyellä varoitusajalla alivuokralainen voidaan irtisanoa? Alivuokranantaja saa irtisanoa alivuokralaisensa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos alivuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Muussa tapauksessa alivuokranantajan irtisanomisaika on yksi… Lue lisää »