Vuokra: Vuokranantajan yksipuolinen vuokrankorotus

Saako vuokranantaja yksipuolisesti korottaa vuokraasi? Vuokrasopimukseen voidaan ottaa vuokran tarkistamista koskeva ehto. Yleistä on vuokran sitominen elinkustannusindeksiin. Indeksiehtoa käytettäessä on otettava huomioon, mitä indeksiehdon käytön rajoittamista koskevassa laissa säädetään. Älä… Lue lisää »

Vuokra: Vuokran korottaminen

Vuokran korotuksen perusteet? Käyttökelpoinen tapa sitoa vuokrataso tulevaan hintakehitykseen on sopia indeksiehdosta. Silloinhan ei ole kyse alun perin solmitun sopimuksen yksipuolisesta muuttamisesta vaan paremminkin sopimuksen mukaisten muutosten toteuttamisesta. Lain mukaan… Lue lisää »

Vuokra: Vuokran alennus

Aleneeko vuokrani käräjillä? Tuomioistuin voi harkintansa mukaan alentaa vuokraa tai muuttaa vuokran määräytymistä koskevaa ehtoa, jos vuokra olennaisesti ylittää vuokra-arvoltaan samanveroisten ja samaan tarkoitukseen alueella käytettyjen huoneistojen käyvät vuokrat ilman… Lue lisää »

Vuokra: Hyvitys vuokraan remontista

Voinko saada hyvitystä vuokrasta, jos vuokranantaja tekee remonttia asunnossani? Vuokranantajan suorittamista vuokrahuoneiston korjauksista tai muista toimista ei saa aiheutua vuokralaiselle suurempaa haittaa tai häiriötä kuin toimenpiteen suorittamiseksi on välttämätöntä. Jos… Lue lisää »

Vuokra-asunto: Vuokra-asunnon luovutus toiselle

Saanko luovuttaa vuokra-asuntoni tai osan siitä toisen käytettäväksi? Vuokra-asunto on vuokranantajaa kuulematta käytettävissä yhteisenä asuntona puolison ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Huoneistoa saa käyttää myös omien tai puolison lähisukulaisten kanssa,… Lue lisää »

Vuokra-asunto: Vuokra-asunnon luovuttaminen toiselle

Saanko luovuttaa vuokra-asuntoni kaverille ja siirtää vuokrasopimuksen hänen nimiinsä? Pääsääntöisesti vuokraoikeutta ei saa ilman vuokrasopimuksessa annettua tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa toiselle siirtää. Lupaa tulee vuokranantajalta pyytää ja jos vuokranantaja… Lue lisää »

Vuokra-asunto: Vilpillinen vuokrasopimus

Onko vuokranantaja pettänyt sinua vuokraamalla saman asunnon yhtäaikaa toiselle? Jos olet vuokrasopimuksen nojalla vilpittömässä mielessä ottanut huoneiston hallintaasi, on muu sopimus, jolla sama huoneisto vuokrataan tai siihen muuten annetaan käyttöoikeus… Lue lisää »

Vuokra-asunto: Velvollisuus maksaa ennakkovuokra

Oletko velvollinen maksamaan ennakkovuokraa? Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan sopia vuokran suorittamisesta ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta. Ennakkovuokran periminen vaatii kuitenkin erityiset syyt. Jos olet maksukykyinen eikä vuokranantaja esitä mitään järkisyytä ennakkovuokran perimiselle, älä… Lue lisää »

Vuokra-asunto: Varoitus ja vuokrasopimuksen purkaminen

Voidaanko vuokrasopimukseni purkaa ilman ensimmäistäkään varoitusta? Vuokrasopimuksen purkaminen edellyttää yleensä aiemmin annettua varoitusta ja moitittavan menettelyn jatkumista tai toistumista varoituksesta huolimatta. Vuokranmaksun laiminlyönti vähintään kahdelta kuukaudelta oikeuttaa vuokranantajan yleensä purkamaan… Lue lisää »