Vuokrasopimuksen irtisanominen: Irtisanomisperuste

Vuokranantaja saa purkaa vuokrasopimuksen ilman irtisanomisaikaa välittömästi päättymään, jos vuokralainen esim. laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa. Muita lain tuntemia purkamiseen oikeuttavia perusteita ovat mm. vuokraoikeuden siirto tai huoneiston… Lue lisää »

Vuokraoikeus: Vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle

Samassa huoneistossa asuvalle puolisolle tai muulle perheenjäsenelle vuokraoikeuden saa siirtää. Vuokranantajan erillistä lupaa siirtoon ei tarvita. Siirron oikeutus löytyy laista ja säännös on pakottava: vuokraoikeuden siirron perheenjäsenelle kieltävä sopimusehto on… Lue lisää »

Vuokranmaksu: Vuokranmaksusta voidaan sopia vapaasti

Vuokran maksuajasta voidaan vapaasti sopia. Jos rahana maksettavan vuokran maksuajankohdasta ei ole sovittu, on vuokra maksettava toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien. Yleensä vuokranmaksukausi on kalenterikuukausi. Vuokrasopimuksessa on voitu sopia myös… Lue lisää »

Vuokranantaja: Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus

Vuokranantaja: Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus Vuokranantajalla on ilmoitusvelvollisuus vuokralaiselle, millä perusteella hän on oikeutettu huoneistoa vuokraamaan. Yleensä vuokranantaja on huoneiston omistaja. Jos joku asia rajoittaa vuokranantajan oikeutta antaa huoneisto vuokralle, on tästä… Lue lisää »

Vuokranantaja: Vastuu asunnon kunnosta

Vapauttaako ”siinä kunnossa kuin se on” –ehto vuokranantajan vastuusta?  Vuokralaisella on oikeus vaatia huoneiston kunnon puuttellisuuden korjaamista, jos hän vuokrasopimuksen tehdessään ei tiennyt huoneistossa olevasta puutteellisuudesta eikä olisi tavallista huolellisuutta… Lue lisää »

Vuokranantaja: Vakuuden palautus

Kuinka kauan vuokranantaja voi pihdata asettamani vakuuden palauttamista? Vuokrasopimuksessasi on ehkä sovittu, milloin vakuus palautetaan. Yleensä on tapana palauttaa vakuus, kun asunto on luovutettu siivottuna ja sovitussa tai edellytetyssä kunnossa.… Lue lisää »

Vuokralainen: Vuokralaisen velvollisuudet

Mitä velvollisuuksia vuokralaisella on? Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.… Lue lisää »

Vuokrahuoneisto: Vuokrahuoneiston kuluminen

Oletko vastuussa vuokrahuoneistosi kulumisesta? Vuokralaisen on hoidettava hallitsemaansa vuokrahuoneistoa huolellisesti, mutta normaalia kulumista ei voi estää. Tavanomaisesta huoneiston kulumisesta vastaa vuokranantaja, jos huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta ei ole vuokrasopimuksessa toisin… Lue lisää »