Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanomisaika, laskeminen

Kuinka pitkä on vuokrasopimuksen irtisanomisaika? Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty. Näin ollen esimerkiksi 1.1. ja 31.1. tehdyissä irtisanomisissa molemmissa irtisanomisaika alkaa 31.1. lukien. Vuokralaisen… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanomisaika

Kuinka pitkä irtisanomisaika vuokrasopimuksellasi on? Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi kuukausi. Sopimuksella ei vuokralaisen irtisanomisaikaa voida pidentää. Jos vuokrasopimuksessasi seisoo pidempi kuin yhden kuukauden irtisanomisaika, on kyseinen ehto… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanominen

Oletko aikeissa irtisanoa vuokrasopimuksesi? Määräaikainen vuokrasopimus päättyy ilman irtisanomista, kun sopimuksessa määrätty vuokra-aika päättyy. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Määräaikainenkin vuokrasopimus voidaan tietyissä tilanteissa irtisanoa.

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen ehdot

Voiko vuokranantaja asettaa ehtoja huoneiston käytölle? Huoneenvuokralaissa on joitakin pakottavia säännöksiä, joita ei vuokrasopimuksella voi sivuuttaa. Vuokrasopimuksen ehdolla ei saa rajoittaa vuokralaisen oikeutta saada huoneisto hallintaansa ja käyttää sitä. Samoin… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrahuoneiston tuhoutuminen

Miten käy vuokrasopimukseni, jos vuokrahuoneisto tuhoutuu tai sen käyttö kielletään? Vuokrahuoneiston tuhoutuessa esim. tulipalossa lakkaa vuokrasopimus olemasta voimassa. Samoin on asian laita silloin, jos viranomainen kieltää vuokrahuoneiston käytön vuokrasopimuksessa edellytettyyn… Lue lisää »

Vuokrasopimuksen päättyminen: Muuttopäivä

Milloin minun on muutettava, kun vuokrasuhde päättyy? Voinko siirtää muuttopäivää? Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistoa vuokranantajan käytettäväksi. Koko huoneisto on luovutettava vuokranantajan hallintaan… Lue lisää »

Vuokrasopimuksen irtisanominen: Kirjallinen irtisanominen

Tehokas irtisanominen edellyttää kirjallista muotoa. Vuokranantajan on aina ilmoitettava myös irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy tuomioistuimen lähettämä haaste vuokrasuhteen päättämis- ja häätöasiassa. Vuokralaisen ei yleensä tarvitse esittää mitään perustetta irtisanomiselleen. Peruste… Lue lisää »