Vuokra-asiat

Vuokra-asiat ovat merkittäviä, koskivat se sitten asuin- tai liikehuoneiston vuokrausta. Ennen vuokrasuhteen sopimista onkin hyvä selvittää tietoja esimerkiksi vuokrakohteen kunnosta tai hinnasta, vuokralaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä vuokrasuhteen päättymisestä. Joskus vuokrasuhteen osapuolille voi syntyä eriäviä käsityksiä vuokra-asioista, mikäli esimerkiksi vuokrasopimus on puutteellinen. Tällöin onkin hyvä tietää miten asia voidaan oikeudellisesti ratkaista. Laki24:n vuokra-asiat -osio tarjoaa vastauksia asuin- ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä maanvuokraan liittyen.

Vuokravakuuden pidättäminen ›

Vuokravakuuden pidättäminen on mahdollista vain siihen rahamäärään saakka, mikä turvaa vuokranantajan saatavat. Ylimenevä osa on palautettava vuokralaiselle. Vuokravakuuden pidättäminen Vuokravakuuden pidättäminen pitää aina perustua johonkin oikeaan vuokranantajan saatavaan. Vuokranantaja ei saa pidättää vuokravakuutta ns. ”varmuuden vuoksi”. Vuokravakuus on palautettava vuokralaiselle tai muulle vakuuden asettajalle sen jälkeen, kun edellytyksiä vuokravakuuden pidättämiselle ei enää ole. Vakuus on Lue lisää ›

Vuokranantajan velvollisuudet ›

Vuokranantajan velvollisuudet vuokralaista kohtaan tulevat suoraan huoneenvuokralaista ja lisäksi vuokralaisen kanssa tehdystä vuokrasopimuksesta. Vuokranantajan velvollisuudet Yleinen kunnossapitovelvollisuus Vuokranantajan on pidettä huoneisto asuttavassa kunnossa. Vuokralainen tekee vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen asuinhuoneistosta ”siinä kunnossa, kuin se vuokrasopimuksen tekohetkellä on”. Jos asunto on erityisen hyvin kalustettu ja varusteltu, pitää tämän tason säilyä vuokralaisella koko vuokrasuhteen ajan. Jos taas asunto Lue lisää ›

Häädön hakeminen ›

Häädön hakeminen on vuokranantajan tehtävä toimittamalla häätöä koskeva haastehakemus käräjäoikeuteen. Häätötuomio annetaan ulottomiehelle täytäntöönpantavaksi. Häädön hakeminen Jos vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois asunnosta, voi vuokranantaja hakea vuokralaiselle häätöä. Häätöä voidaan hakea myös samassa yhteydessä vuokrasopimuksen purkamisen kanssa. Vuokrasuhteen purkaminen vaatii merkittävän sopimusrikkomuksen. Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos: Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksua Vuokralainen Lue lisää ›

Häädettävän omaisuus ›

Miten häädettävän omaisuus käsitellään? Ulosottomies päättää häädettävän asunnossa olevan omaisuuden poiskuljettamisesta ja säilyttämisestä tai hävittämisestä. Häädettävän omaisuus Vuokralaisen häätöä voidaan hakea vuokrasuhteen päättämistilanteissa. Aina ennen häädön hakemista tulee siis olla joko tilanne, missä vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois taikka tilanne, missä vuokranantajalla on oikeus päättää vuokrasopimus vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Vuokralaisen häätöä haetaan käräjäoikeudesta, jos vuokralainen Lue lisää ›

Häädön peruminen ›

Häädön peruminen on vuokranantajan harkittavissa oleva mahdollisuus. Häädön peruminen voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun vuokralainen maksaa vuokrarästit. Häädön peruminen Vuokranantajalla on oikeus häätää vuokralainen asunnosta, jos vuokralainen ei muuta asunnosta pois vuokrasopimuksen päätyttyä tai jos vuokralainen vuokrasopimuksen voimassaoloaikana esimerkiksi viettää häiritsevää elämää huoneistossa tai jättää vuokrat maksamatta. Käytännössä häätöä joudutaan miettimään useammin silloin, kun vuokrasopimus Lue lisää ›

Häädön perusteet ›

Häädön perusteet ovat joko siinä, että vuokrasopimus on päättynyt mutta vuokralainen ei muuta pois tai siinä, että vuokrasopimuksen purkamiselle on perusteet. Häädön perusteet Aina ennen häädön hakemista tulee olla joko tilanne, missä vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois taikka tilanne, missä vuokranantajalla on oikeus päättää vuokrasopimus vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Yleisin häädön peruste lienee Lue lisää ›

Kauanko häätö kestää? ›

Vuokralaisen häätö on monesti kovin hidasta. Kauanko häätö kestää ja miksi siinä kestää niin kauan? Häätöprosessissa on neljä osallista, mikä tekee siitä hitaan. Kauanko häätö kestää? Vuokralaisen häätöä voidaan hakea vuokrasuhteen päättämistilanteissa. Aina ennen häädön hakemista tulee siis olla joko tilanne, missä vuokrasopimus on päättynyt, mutta vuokralainen ei muuta pois asunnosta taikka tilanne, missä vuokranantajalla on Lue lisää ›

Vuokralaisen häätöprosessi ›

Vuokralaisen häätöprosessi alkaa vuokrasopimuksen päättämisestä, minkä jälkeen häätöä haetaan käräjäoikeudesta. Sen jälkeen ulosottomies hoitaa häädön. Vuokralaisen häätöprosessi Mikäli vuokrasopimuksen purkuperuste on olemassa, mutta vuokrasopimuksen purkamista ei vuokralaisen kanssa saada sovittua, voidaan sen jälkeen hakea vuokralaisen häätöä. Samoin, jos vuokrasopimus on päättynyt ”normaalisti” esimerkiksi irtisanomisen tai määräaikaisuuden päättymisen perusteella, mutta vuokralainen ei muuta pois asunnosta, voidaan sen Lue lisää ›

Vuokraus: Jälleenvuokraus ›

Harkitsetko vuokrahuoneistosi vuokraamista edelleen esim. vaihto-opiskelun ajaksi? Jälleenvuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka syntyy, kun vuokranantajalta asuinhuoneiston vuokrannut vuokraa koko huoneiston edelleen yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen. Jälleenvuokraukseen tarvitaan vuokrasopimuksessa annettu tai vuokranantajan erikseen antama lupa. Jälleenvuokrasuhdetta koskevat pääpiirteissään samat säännöt kuin ensivuokrasuhdettakin. Jälleenvuokrauksesta on ilmoitettava ensivuokranantajalle.

Vuokrasuhteen siirto: Ilmoitukset siirrosta ›

Miten vuokrasuhteesta johtuvat ilmoitukset tulee tehdä? Ilmoitukset vuokrasuhteen siirrosta ynnä muut asuinhuoneiston vuokraa koskevat ilmoitukset ja kehotukset vastapuolelle saadaan lähettää postitse kirjatussa kirjeessä vastaanottajan tavallisesti käyttämällä osoitteella. Lähettäjä saa vedota ilmoitukseen, jos ilmoitus on asianmukaisesti lähetetty. Vuokrasopimuksen irtisanomiset ja purkamiset tulee tehdä vastapuolelle todistettavasti annetulla kirjallisella ilmoituksella. Käytännössä vuokranantaja ei nipota ilmoituksen todisteellisuuden kanssa eli Lue lisää ›

Vuokralaisen velvollisuudet

Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu muun muassa vuokran eli vastikkeen maksaminen vuokranmaksukautena, asunnosta huolehtiminen ja ylläpitäminen huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahinko.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain tuomioistuimen antaman oikeutuksen perusteella. Oikeutus vaatii kuitenkin aina erityisen perusteen, joka voi olla vuokralaisen sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojen perusteella.

2

Vuokravakuus

Ennen asuntoon muuttoa vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia kohtuullisesta vuokravakuudesta, jolla voidaan korvata vahingot mikäli sopijapuoli ei ollut täyttänyt velvoitteitaan.

3

Vuokrahuoneiston kunto

Vuokrahuoneiston on oltava sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuullisesti vaatia. Vuokranantajalle kuuluu vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapito sekä kiinteistölle kuuluvien velvoitteiden hoito ellei toisin sovita.

4

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan päättää irtisanomisella. Irtisanominen on tehtävä todistettavasti esim. antamalla vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.