Vuokrasuhde: Vuokrasuhteen irtisanominen, korvaus

Muistitko vaatia vuokranantajalta korvausta kärsimästäsi vääryydestä? Jos sinut on irtisanottu vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisesti, ehkä ei ole vielä liian myöhäistä vaatia vuokranantajalta korvausta. Sinulla on oikeus saada vuokranantajalta korvaus… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Vuokrasuhteen irtisanominen, irtisanomisilmoitus

Pitääkö irtisanomisesta aina ilmoittaa vuokranantajalle? Irtisanominen on tehtävä todistettavasti. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on hänen annettava vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus. Myös vuokranantajan on irtisanoessaan vuokrasopimuksen annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Ilmoituksessaan vuokranantajan on lisäksi… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Vuokrasuhde konkurssin sattuessa

Säilyykö vuokrasuhde konkurssissa vai joudunko taivasalle? Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin eikä konkurssipesä halua jatkaa vuokrasopimuksen täyttämistä. Konkurssipesän tulee vuokranantajan antamassa vähintään kuukauden määräajassa… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Vuokralaisen kuolema

Miten vuokrasuhteen käy, jos vuokralainen kuolee? Kuolema ei itsessään lopeta vuokrasuhdetta. Vuokralaisen kuoltua tämän kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä. Kuolinpesällä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus niin kuin toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Vakuus

Kuinka suuren vakuuden olen vuokrasuhteesta velvollinen maksamaan? Sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi vuokrasopimuksen osapuolet voivat sopia kohtuullisen yleensä rahamääräisen vakuuden asettamisesta. Jos vakuutta ei sovitussa ajassa aseteta, on vakuuden hyväksisaajalla oikeus purkaa… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Kohtuuttomat sopimusehdot

Voiko vuokranantaja vaatia kohtuuttomia sopimusehtoja? Vuokrasuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisia sopimusehtoja ei vuokralaisen pidä hyväksyä. Muutoinkin kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella tai jättää se kokonaan huomioon ottamatta. Jos kohtuuttoman ehdon sovittelu… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Jälleenvuokralainen

Onko jälleenvuokralaisen asema turvallinen? Jos ensivuokralainen voisi irtisanoa jälleenvuokrasopimuksen, saa myös vuokranantaja irtisanoa sen paitsi jos on kysymys vuokranmaksun laiminlyönnistä. Jälleenvuokralaisella on joissakin tapauksissa lakiin perustuva oikeus jatkaa vuokrasuhdetta, vaikka… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen voimassaolo

Kuinka kauan vuokrasopimus on voimassa? Vuokrasopimuksen voi solmia määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos sopimuksen voimassa oloajasta ei ole sovittu, on kysymyksessä toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokrasopimus katsotaan olevan voimassa… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen purku vuokralaisena

Milloin minulla vuokralaisena on oikeus välittömästi purkaa vuokrasopimus? Saat heti purkaa vuokrasopimuksesi, jos huoneiston käyttämisestä aiheutuu sinulle taikka kotiväkeesi tai palvelukseesi kuuluvalle ilmeistä vaaraa. Purkamisoikeus on heti olemassa myös silloin,… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen purkaminen

Purettiinko vuokrasopimuksesi tai puritko sen itse? Jos vuokrasuhteesi on päättynyt vuokrasopimuksen purkamisen vuoksi, voit olla velvollinen tai oikeutettu vahingonkorvaukseen. Vuokranantajalla on oikeus vaatia korvaus vahingostaan, joka hänelle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta… Lue lisää »