Tarjouskilpailu

Mitä tarkoittaa tarjouskilpailu julkisissa hankinnoissa? Kilpailuttaminen tarkoittaa julkisissa hankinnoissa sitä, että hankintayksikön on järjestettävä tarjouskilpailu. Järjestetyn kilpailun perusteella hankintayksikön on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hankintamenettely määrittää, voivatko kaikki halukkaat toimittajat… Lue lisää »

Kynnysarvot

Mitä ovat kynnysarvot? Julkisista hankintamenettelyä ei tarvitse noudattaa pienissä hankinnoissa. Kyseinen menettely tulee kyseeseen vain siinä tapauksessa, että kansalliset tai EU -tason kynnysarvot hankintojen osalta ylittyvät. Kansalliset kynnysarvot säädellään hankintalaissa… Lue lisää »

Julkinen hankinta

Mikä on julkinen hankita? Eräiden hankintayksiköiden hankinnat ovat julkisia hankintoja, jolloin näillä hankintayksiköillä on kilpailuttamisvelvollisuus hankintoja tehtäessä. Tällaisia hankintayksiköitä ovat lähtökohtaisesti valtion ja kuntien viranomaiset ja valtion liikelaitokset sekä eräät… Lue lisää »