Markkinoinnin kaksi perussääntöä

Kuluttajan suojelu ja rehellisen kilpailun ylläpito Kaikkea markkinointia koskee kaksi ehdotonta sääntöä, joiden tarkoituksena on suojella kuluttajia ja ylläpitää rehellistä kilpailua. Sääntö numero yksi: markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi… Lue lisää »

Yritysten väliset sopimukset: Tuotannon rajoittaminen

Tuotannon rajoittaminen on kiellettyä kilpailun rajoittamista Kiellettyä kilpailun rajoittamista on tehdä yritysten välisiä sopimuksia, joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, teknistä kehitystä taikka investointeja. Kiellettyjä ovat myös järjestelyt, joilla jaetaan markkinoita… Lue lisää »

Yritysten väliset sopimukset: Määrähinnoittelu

Määrähinnoittelu on kiellettyä kilpailun rajoittamista Määrähinnoittelu tarkoittaa jälleenmyyntihinnan määräämistä. Määrähinnoittelu on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista. Tässä menettelyssä tehdään sopimuksia tai yhdenmukaistetaan menettelytapoja siten, että näillä toimenpiteillä määrätään tai määritellään kiinteä jälleenmyyntihinta,… Lue lisää »

Yritysten väliset sopimukset: Markkinoiden jakaminen

Markkinoiden jakaminen on kiellettyä kilpailun rajoittamista Markkinoiden jakamisella tarkoitetaan markkina-alueiden, markkinaosuuksien tai asiakkaiden jakamista. Jos yritys saa toimia ainoana tai lähes ainoana toimijana omalla alueellaan, se vaikuttaa silloin ennen pitkää… Lue lisää »

Määräävä markkina-asema: Kohtuuton hinnoittelu

Ylihinnoittelu ja alihinnoittelu Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi sekä ylihinnoitella että alihinnoitella tuotteitaan tai palveluitaan. Molemmin päin tehty hinnoittelu voi olla kohtuutonta ja sitä kautta kiellettyä. Jos tällaisella hinnoittelulla on… Lue lisää »

Määräävä markkina-asema: Aseman väärinkäyttö

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Määräävän markkina-aseman saavuttaminen ei ole kiellettyä, mutta määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on. Kiellon taustalla on ajatus siitä, että toimiva kilpailu on talousjärjestelmämme perusedellytys. Määräävä markkina-asema horjuttaa kilpailuasetelmaa ts.… Lue lisää »

Määrähinnoittelu kiellettynä kilpailunrajoittamisen keinona

Määrähinnoittelu Määrähinnoittelua pidetään yhtenä vakavimmista kilpailunrajoituksista. Määrähinnoittelu tarkoittaa jälleenmyyntihinnan määräämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että tuotteen valmistaja kieltäytyy myymästä tuotteitaan jälleenmyyjille, jos he eivät sitoudu tiettyyn ylemmän myyntiportaan määräämään… Lue lisää »

Kilpailunrajoitus käsitteenä

Mitä kilpailunrajoittaminen tarkoittaa? Kilpailunrajoituksesta säädetään laissa kilpailunrajoituksista. Sen mukaan elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista… Lue lisää »

Kilpailunrajoittamisen tavoista

Horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset Horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua rajoittavia sopimuksia ja menettelyjä. Tällaista kiellettyä toimintaa voi olla esimerkiksi kahden samaa hyödykettä… Lue lisää »