Lomautus

Lomauttaminen valtion virasta ›

Lomauttaminen on palkanmaksun ja virantoimituksen keskeyttämistä määräajaksi. Se on mahdollista jos on olemassa perusteet irtisanoa virkamies kollektiiviperusteella. Kollektiiviperusteisen irtisanomisen edellytyksistä on oma artikkelinsa (linkki alla). Lomautuksessa palkanmaksu ja virantoimitus keskytyvät virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa. Virkamies voidaan lomauttaa 14 vrk:n ilmoitusaikaa noudattaen. Lomautus voidaan tehdä enintään 90 päivän ajaksi, jos virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota Lue lisää ›

Työnantajan velvollisuudet tarjota lomautetulle työntekijälle työtä ›

Jos lomautuksen aikana ilmaantuu uutta työtä, työnantajan on tarjottava sitä ensisijaisesti lomautetulle työntekijälle. Taustalla on se fakta, että työntekijän työsuhde on edelleen voimassa lomautuksesta huolimatta. Työnantajalla on velvollisuus työllistää ensin palveluksessaan olevat työntekijät, ja vasta sitten etsiä uutta työvoimaa. Jos työntekijä on kuitenkin ennakolta kieltäytynyt ottamasta tilapäistä työtä vastaan, hänelle ei tarvitse tarjota työtä. Työnantajalla Lue lisää ›

Lomautus, työttömyyspäiväraha ›

Jos työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus saada työttömyyspäivärahaa. Jos työntekijä lomautetaan kokonaan, hänellä on oikeus saada täyttä työttömyyspäivärahaa. On kuitenkin huomattava, että vastikkeettomasti saadut luontoisedut voivat vaikuttaa alentavasti työttömyyspäivärahan suuruuteen. Vastikkeeton luontoisetu on sellainen, josta lomautetun ei tarvitse maksaa työntekijälle korvausta tai vuokraa edun käytöstä. Jos lomautus on osa-aikaista, lomautetulle maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa. Osa-aikaisessa lomautuksessa Lue lisää ›

Lomautus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ›

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet lomautuksen aikana voidaan tiivistetysti ilmoittaa seuraavasti: Oikeus mennä töihin toiselle työnantajalle lomautuksen aikana ja oikeus irtisanoa tällainen työsopimus päättymään 5 päivän irtisanomisajalla. Oikeus lomautuksen aikana irtisanoa työsopimus päättymään heti, ilman normaalia irtisanomisaikaa. Jos kuitenkin työnantaja on kerennyt ilmoittaa töiden alkamisesta viimeisen 7 päivän aikana ennen lomautuksen päättymistä, tätä oikeutta ei enää Lue lisää ›