Työntekijän velvollisuudet

Tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät ›

Työnantajat käyttävät tarvittaessa töihin kutsuttavia työntekijöitä esimerkiksi ruuhkahuippujen tasoittamiseen. Tarvittaessa työhön kutsuttava tai ns. ”ekstra työntekijä” on usein nollatuntisopimus. Töihin kutsuminen tapahtuu usein lyhyellä varoitusajalla. Tällaiselle työlle tyypillistä on se, että osapuolet eivät ole sitoutuneet työn toistuvaan tarjoamiseen tai työhön tulemiseen etukäteen. Tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden työsopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassaolevia. Sopimuksen laatuun Lue lisää ›

Työntekijä: Työntekijän velvollisuudet ›

Mitkä ovat työntekijän velvollisuudet? Työntekijällä on luonnollisesti ns. työvelvoite eli hänen tulee tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan hänelle antamia työn suorittamista koskevia määräyksiä. Työntekijän tulee välttää kaikkea sellaista toimintaa, jonka voidaan katsoa olevan ristiriidassa hänen asemassaan olevan työntekijän menettelyn kanssa. Toisin sanoen hän ei saa vaarantaa toiminnallaan työnantajan luottamusta työntekijän kykyyn hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Lue lisää ›

Työntekijä: Työntekijän vaitiolovelvollisuus ja liikesalaisuudet ›

Liike- ja ammattisalaisuudet vaitiolovelvollisuuden piirissä? Suomen lain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen aikana hyödyntää tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Silloin kun työntekijä on saanut mainitut salaisuudet oikeudettomasti, niin kielto on voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa salaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella myös se, jolle työntekijä on tiedot kertonut. Viimeksi Lue lisää ›

Työnteon keskeiset ehdot sisältyy työsopimukseen ›

Työnteon keskeiset ehdot pitää ilmoittaa työsopimuksessa. Jos ei ole kirjallista työsopimusta, työnantajan on annettava keskeisistä ehdoista muu selvitys. Työnteon keskeiset ehdot Jos sinulla ei ole kirjallista työsopimusta, jossa työnteon keskeiset ehdot on kerrottu, työnantajan on annettava ehdoista muu kirjallinen selvitys. Selvitys on annettava, jos työsuhteesi on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan. Sinun on Lue lisää ›