Palkka

Palkka: Palkan yksipuolinen alentaminen ›

Miten työntekijän palkkaa yksipuolisesti alennetaan? Yrityksellä ei ole oikeutta muuttaa yksittäisen työntekijän palkkausta koskevaa ehtoa, ellei sellaisesta ole sovittu tai muutos perustu työehtosopimukseen taikka irtisanomisperusteeseen. Eri alojen työehtosopimuksiin sisältyy usein määräyksiä oikeudesta muuttaa tai velvollisuudesta työtehtävien vaihtuessa olla muuttamatta työntekijän palkkaa koskevaa ehtoa. Palkan yksipuolisen alentamisen lähtökohtana on siis sovellettavan työehtosopimuksen määräykset. Työntekijä ei voi Lue lisää ›

Palkka: Palkkaturva ›

Työntekijän palkkaturva Laissa säännellään työntekijän palkkasaatavan turvaamisesta niissä tilanteissa, joissa työnantaja on maksukyvytön. Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen valtion varoista työnantajan konkurssin ja muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Kun työnantaja on maksukyvytön, työntekijä voi myös päättää työsuhteensa. Työntekijällä on oikeus Suomen palkkaturvaan, jos työ on tehty Suomessa, paitsi jos kyse on ulkomaisen työnantajan Suomessa tapahtuneesta Lue lisää ›

Palkka: Luontaisedut ›

Työntekijän luontaisedut Yleensä palkka maksetaan työhön käytetyn ajan tai työntekijän aikaansaaman työtuloksen taikka näiden molempien mukaan. On myös mahdollista, että osa palkasta on sidottu yrityksen tulokseen. Pääsäännön mukaan palkka on maksettava rahassa. Tämän lisäksi voidaan sopia maksettavaksi muuta vastiketta. Näissä tapauksissa kyse on usein työntekijälle tulevista tavaroista tai muista luontoiseduista. Yleisimpiä luontoisetuja ovat lounas-, auto- Lue lisää ›