Yhteiskiinnitys: Yhteiskiinnityksen purkaminen

Onko yhteiskiinnitys helppo purkaa? Kiinnityksen purkaminen tarkoittaa yhteiskiinnityksen poistamista jonkin yhteiskiinnitetyn kiinteistön kohdalta. Muihin yhteiskiinnitettyihin kiinteistöihin kiinnitys jää edelleen voimaan. Yhteiskiinnityksen purkaminen tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun kiinteistöstä luovutetaan määräala. Yhteiskiinnityksen purkamisen… Lue lisää »

Panttioikeuden syntyminen

Panttioikeus syntyy panttikirjan luovuttamisella Panttioikeus kiinteistöön syntyy velkojalle sillä hetkellä, kun kiinteistön omistaja luovuttaa panttikirjan velkojalle. Käytännössä tavanomaisessa pankkilainassa laina annetaan lopullisesti vasta sitten, kun panttikirjat on ensin annettu pankille.… Lue lisää »

Panttikirjan uusiminen ja kuolettaminen

Panttikirjan haltija voi saada kirjaamisviranomaiselta vahingoittuneen panttikirjan tilalle uuden samansisältöisen panttikirjan. Panttikirja voidaan pyynnöstä vaihtaa myös silloin, kun kiinnityksen kohteen tunnus on muuttunut. Onko panttikirjasi kadonnut tai tuhoutunut? Kuoletanko panttikirjan… Lue lisää »

Panttikirja ja kiinnitys

Panttikirja on todistus kiinnityksestä Kiinteistö halutaan kiinnittää, jotta sitä voidaan käyttää velan vakuutena. Kiinteistö siis halutaan antaa pantiksi jostakin velasta, jos pantin antaminen on lainan saamisen edellytys. Koska kiinteistöä ei… Lue lisää »

Panttaussitoumus

Oletko antanut panttaussitoumuksen? Yleinen käytäntö on, että velkoja vaatii esim. lainapäätöksen yhteydessä velalliselta panttaussitoumuksen. Velkojalla on panttaussitoumuksen perusteella oikeus vaatia velallista kiinteistön omistajana luovuttamaan määrätyn suuruinen panttikirja. Jos kiinteistö ei… Lue lisää »

Kiinteistöpanttioikeus: Kiinteistöpanttioikeuden perustaminen

Miten kiinteistöpanttioikeus perustetaan? Kiinteistöpanttioikeus voidaan perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja määräalaan sekä maanvuokraoikeuteen ja muuhun toisen maahan kohdistuvaan käyttöoikeuteen. Kiinteistöpanttioikeus perustetaan hakemalla maanmittaustoimistosta kiinteistöön tai muuhun kiinnityksen kohteeseen kiinnitys ja… Lue lisää »

Kiinteistökiinnitys: Kiinteistökiinnityksen kohdistaminen

Mihin kiinteistökiinnitys voidaan kohdistaa? Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, määräosin omistetun kiinteistön määräosaan ja muulle kuin kantakiinteistön omistajalle kuuluvaan määräalaan. Määräalaan vahvistettu kiinnitys siirretään viran puolesta koskemaan määräalasta muodostettua kiinteistöä, kun… Lue lisää »

Kiinteistö: Yhteiskiinnitys

Kannattaako yhteiskiinnitys? Kahteen tai useampaan kiinteistöön saadaan vahvistaa yhteiskiinnitys, jos ne kuuluvat samalle omistajalle ja ne sijaitsevat saman kirjaamisviranomaisen tuomiopiirissä. Yhteiskiinnitysten alaisiin kiinteistöihin saa kohdistua vain määrältään ja etusijaltaan samat… Lue lisää »

Kiinteistö: Lakisääteinen panttioikeus kiinteistön rasitteena

Rasittaako kiinteistöäsi lakisääteinen panttioikeus? Kiinteistö, joka lain mukaan vastaa julkisoikeudellisesta tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettavaksi pannusta maksusta, voi olla panttina saamisen suorittamisesta lakisääteisen panttioikeuden nojalla. Lakisääteinen panttioikeus voi syntyä muun muassa… Lue lisää »

Kiinteistö: Kiinteistön panttaus ja velan vakuus

Miten hoituu kiinteistön panttaus velan vakuudeksi? Kiinteistön panttaus eli kiinteistön käyttäminen velan vakuutena tapahtuu hakemalla kiinteistöön kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä saatu panttikirja velkojalle. Kiinnitystä saa hakea kiinteistön omistaja, jolla on… Lue lisää »