Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvahinkoilmoitus on ilmoitus, joka tehdään, kun potilalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidossa henkilövahinko. Ilmoituksella voi hakea korvausta hoidossa tapahtuneesta vahingosta. Korvattavia vahinkoja ovat hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, palovahinko, lääkkeen toimittamisvahinko ja… Lue lisää »

Erikoissairaanhoitoon pääsy

Erikoissairaanhoitoon pääsyssä kansalaisille aiheutuvat ongelmat liittyvät usein kunnallisen terveydenhuollon kautta saataviin palveluihin. Jokainen voi luonnollisesti käyttää haluamiaan erikoissairaanhoidon palveluita valitsemillan yksityisillä klinikoilla valitsemissaan paikoissa. Kustannukset erikoissairaanhoidosta voivat kuitenkin tällöin nousta… Lue lisää »

Potilasasiakirja

Potilasasiakirja sisältää tietoja potilaasta, hänen tilastaan ja annetuista hoidoista. Potilasasiakirjat liittyvät keskeisesti potilaan saamiin hoitoihin ja hoidon järjestämiseen. Potilasasiakirjoista selviää myös mm. määrätyt tutkimukset ym. hoitoon vaikuttavat keskeiset seikat. Potilasasiakirjat… Lue lisää »

Ajatuksenvapaus perus- ja ihmisoikeutena

Ajatuksenvapaus ihmis- ja perusoikeutena Ajatuksenvapaus on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle. Ajatuksenvapaus on itsestäänselvyys, mutta sen ilmenemismuodot ovat joskus hankalia. Jokaisella ihmisellä on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tämä vapaus… Lue lisää »

Uskonnonvapaus perus- ja ihmisoikeutena

Uskonnonvapaus ihmis- ja perusoikeutena Uskonnonvapaus on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle. Jokaisella ihmisellä on oikeus ajatuksenvapauteen, omantunnonvapauteen ja uskonnonvapauteen. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tämä vapaus määritellään toisaalta jokaisen vapaudeksi vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja… Lue lisää »

Omantunnonvapaus perus- ja ihmisoikeutena

Omantunnonvapaus ihmis- ja perusoikeutena Omantunnonvapaus on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle. Jokaisella ihmisellä on oikeus ajatuksenvapauteen, omantunnonvapauteen ja uskonnonvapauteen. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tämä vapaus määritellään toisaalta jokaisen vapaudeksi vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja… Lue lisää »

Lapsen sukunimen muuttaminen on useimmiten mahdollista

Lapsen sukunimen muuttaminen tapahtuu tilanteesta riippuen joko ilmoituksella tai hakemuksella. Ilmoitusmenettely on nimensä mukaisesti nopea ja yksinkertainen. Sukunimen määräytyminen lähtökohtaisesti Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka vanhemmilla on lapsen syntymän… Lue lisää »

Lapsen mielipide nimiasiassa

Lapsen mielipide nimiasiassa ratkaisee joskus nimen määräytyminen. Nimiasiat ovat jokaiselle merkityksellä, myös lapsen mielipiteellä on usein merkitystä. Tarkemmin sääntely lapsen mielipiteen kuulemisesta riippu lapsen iästä ja kehitystasosta, mutta myös siitä,… Lue lisää »

Henkilön ilmoittaminen kadonneeksi

Henkilön ilmoittaminen kadonneeksi tapahtuu joko käymällä poliisin palvelupäivystyksessä tai kiirellisissä tapauksissa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Kadonneen henkilön etsintää johtaa poliisi. Ellei tapauksessa ole syytä epäillä rikosta, poliisi tekee poliisitutkinnan joka… Lue lisää »