Yksityisyys: Yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Pysyykö yksityiselämäni salassa? Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on lailla turvattu. Suomessa on voimassa myös ns. kirjesalaisuus. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Toiselle henkilölle osoitetun tekstiviestin… Lue lisää »

Viralliset kielet: Suomi ja ruotsi

Maamme viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Voit käyttää niitä molempia asioidessasi virastoissa ja laitoksissa. Myös tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan saa käyttää omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia. Asiapaperit… Lue lisää »

Uskonnonvapaus: Uskonnon ja omantunnon vapaus

Suomen laki turvaa jokaiselle uskonnon ja omantunnon vapauden. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus sekä uskonnon tunnustamiseen että sen harjoittamiseen. Lisäksi kaikilla on oikeus vapaasti ilmaista vakaumuksensa. Uskonnon ja omantunnon… Lue lisää »

Sosiaaliturva: Sosiaaliturva on perustuslaillinen oikeus

Oikeus sosiaaliturvaan on perustuslaissa tunnustettu oikeus, jolla taataan jokaiselle ihmisarvoisen elämän edellyttämä toimeentulo ja huolenpito. Perustuslaki antaa yleisohjeen, jota muualla lainsäädännössä on toteutettava. Lailla on taattava jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan… Lue lisää »

Perusopetus: Maksuton perusopetus Suomessa

Lain mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen Suomessa. Peruskoulu tulee suorittaa siten kuin oppivelvollisuudesta on erikseen säädetty. Jokaisella täytyy taata yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeiden mukaista opetusta. Tämä… Lue lisää »

Omaisuuden suoja

Suomessa on perinteisesti ollut voimassa hyvin vahva omaisuuden suoja. Toisen varallisuutta ja sen vapaata käyttömahdollisuutta on tullut ja tulee jatkossakin kunnioittaa ja arvostaa. Jokaisen omaisuuden suoja on turvattu perustuslaissa. Omaisuuden… Lue lisää »

Oikeus elämään: Vapaus, koskemattomuus ja turvallisuus

Lain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Suomessa ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavalla tavalla. Toisen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttuminen vaatii… Lue lisää »