Toimeksisaaja: Lisätyöt vain tilaajan luvalla

Saako toimeksisaaja tehdä ns. lisätöitä? Toimeksisaaja voi palvelusta suorittaessaan havaita tarpeen lisätöihin, joista ei ole toimeksiantosopimuksessa tilaajan kanssa sovittu. Lisätyöt on usein tarkoituksenmukaista ja tilaajan edun mukaista suorittaa samassa yhteydessä… Lue lisää »

Kuluttajansuojasäännökset suojaavat yksityishenkilöitä

Kuluttajansuojasäännökset suojaavat, kuten lainsäädäntö yleensä, heikompaa sopijapuolta. Kuluttajansuojalaissa on säännökset markkinoinnista, sopimusehdoista, kuluttajankaupasta sekä etä- ja kotimyynnistä. Kuluttajansuoja on siis kuluttajan asemassa olevan luonnollisen henkilön suojaksi säädettyä lainsäädäntöä. Kuluttajana pidetään… Lue lisää »

Kuluttajapalveluksen luovutus perustuu yleensä sopimukseen

Kuluttajapalveluksen luovutus tapahtuu yleensä ennalta sovittuna ajankohtana. Se voi tapahtua myös vaadittaessa tai viipymättä. Kuluttajansuojasäännöstössä kuluttajapalveluksella tarkoitetaan vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen,… Lue lisää »

Oikeudellinen ongelma: Lakimiehen palkkaaminen

Palkkaanko asianajajan tai lakimiehen? Kun kohtaat oikeudellisen ongelman, niin aluksi on hyvä selvittää ongelman laajuus. Ellet osaa itse arvioida asioiden tai ongelmien mittasuhteita, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä omaan lakimieheesi.… Lue lisää »

Kulutushyödyke: Kulutushyödykkeen markkinointi

Mikä on sallittua ja mikä kiellettyä kulutushyödykkeen markkinointia? Markkinointia on muun muassa lehtimainokset sekä radio- ja televisiomainonta. Markkinoinnin tarkoituksena on oman tuotteen tunnetuksi tekeminen ja sen myynnin edistäminen. Kulutushyödykkeen markkinoinnista… Lue lisää »

Kulutushyödyke: Hinnan ilmoittaminen

Miten kulutushyödykkeen hinta on ilmoitettava? Kulutushyödykkeiden myyntihintojen ja yksikköhintojen ilmoittamisesta on oma asetuksensa. Asetuksessa säädettyä on elinkeinonharjoittajan markkinoinnissaan noudatettava. Myyntihinnalla tarkoitetaan tuotteen tietyn määrän hintaa tai lopullista yksikköhintaa mukaan lukien… Lue lisää »

Kulutushyödyke: Alennushinta

Onko alennushinta totta? Kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi, jos kysymys ei ole todellisesta alennuksesta. Hintaa ei myös saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan.… Lue lisää »