Kuluttajansuoja

Kulutushyödyke — määrittely voi vaikuttaa lain valintaan ›

Kulutushyödyke on kuluttajan käyttöön tarkoitettu hyödyke. Kulutushyödykkeen tarkempi määrittely on kuitenkin tarpeen lain soveltamisalan hahmottamiseksi. Vain kuluttajansuojalaissa määritelly kulutushyödykkeet ovat niitä kulutushyödykkeitä, joista kuluttajansuojalaissa puhutaan. Jos taas hyödyke ei kuulu tarkkaan määritelmään, ei kuluttajansuojalaki kulutushyödykkeen määrittelyn osalta välttämättä ole käyttökelpoinen sovellettavaksi laiksi. Lain valinnalla taas on merkitystä oikeusriidan ratkaisun perusteeksi asetettavien säännöstön valintaan. Kulutushyödyke Kulutushyödykkeeksi Lue lisää ›

Aggressivisen menettelyn kielto markkinoinnissa ja asiakassuhteissa ›

Kuluttajansuojalaki: Aggressiivisen menettelyn kielto Kuluttajansuojalaissa on kielletty aggressiivisten menettelyjen käyttäminen markkinoinnissa ja asiakassuhteissa. Aggressiivisena menettelynä pidetään häirintää, pakottamista ja muuta sellaista kuluttajan painostamista, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt. Menettelyn aggressiivisuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti: 1) menettelyn ajoitus, paikka, Lue lisää ›

Negatiivisen myyntimenetelmän kielto ›

Markkinoinnissa ei saa tarjota kulutushyödykkeitä toimittamalla niitä kuluttajille ilman nimenomaista tilausta ja edellyttämällä kuluttajalta maksua, hyödykkeen palauttamista tai säilyttämistä taikka muuta toimenpidettä. Negatiivisessa myyntimenetelmässä suorituksen vastaanottajalle ei synny sopimussidonnaisuutta, vaikka hän ei nimenomaisesti vastustaisi suoritusta. Lain mukaan on kuitenkin esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestö voivat tarjota ostettavaksi postikortteja lähettämällä niitä, mutta tällaisessa markkinoinnissa ei saa seurata minkäänlaisia velvoitteita Lue lisää ›

Lennon aikana kadonnut tai vahingoittunut matkatavara ›

Euroopan Unioni on asettanut lain lentomatkustajien oikeuksista sekä lentoyhtiön korvausvelvollisuudesta. Mikäli lentomatkustajan matkatavarat katoavat, vahingoittivat tai saapuvat määränpäähän myöhässä, voi hänellä olla oikeus saada lentoyhtiöltä korvausta. Korvauksen enimmäismäärä on 1 220 euroa. Tarkka yläraja on 1000 erityisnosto-oikeutta ja sen arvo euroissa määräytyy päivittäin Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemän SDR-yksikön (Special Drawing Right) arvon mukaan. Rajaavana ehtona on kuitenkin Lue lisää ›

Lentomatkustajan oikeudet Euroopan Unionin sisällä ›

Euroopan Unioni (EU) on turvannut lentomatkustajien oikeuksia EU:n alueella erinäisellä lainsäädännöllä. EU:n lainsäädännön myöntämät oikeudet koskevat lentojen myöhästymistä, peruutuksia ja ylibuukkauksia, joiden vuoksi lentomatkustaja ei päästetä lennolle. EU:n turvaamat oikeudet sovelletaan kun lentomatkustaja on lähdössä EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta tai kun lentomatkustaja on saapumassa EU:n alueelle EU:n lentoyhtiön tai Islannin, Norjan tai Sveitsin lentoyhtiön lennolla. Lentomatkustaja Lue lisää ›

Oikeudellinen ongelma: Lakimiehen palkkaaminen ›

Palkkaanko asianajajan tai lakimiehen? Kun kohtaat oikeudellisen ongelman, niin aluksi on hyvä selvittää ongelman laajuus. Ellet osaa itse arvioida asioiden tai ongelmien mittasuhteita, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä omaan lakimieheesi. Yhteiskunnan oikeudellistuessa ja monimutkaistuessa myös oikeudelliset ongelmat saavat uusia piirteitä. Vähäpätöiseltäkin tuntuva asia saattaa sisältää seikkoja, joiden huomioiminen voi olla tuhansien eurojen arvoista. Suurten taloudellisten Lue lisää ›

Kulutushyödyke: Markkinointi ja vertaileva mainonta ›

Onko vertaileva mainonta sallittua? Vertailevalla mainonnalla tarkoitetaan mainontaa, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke. Vertaileva mainonta on sallittua, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ja se koskee hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin. Hyödykkeiden yhtä tai useampaa olennaista, todennettavissa olevaa ja edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden hintoja on Lue lisää ›

Kulutushyödyke: Kulutushyödykkeen markkinointi ›

Mikä on sallittua ja mikä kiellettyä kulutushyödykkeen markkinointia? Markkinointia on muun muassa lehtimainokset sekä radio- ja televisiomainonta. Markkinoinnin tarkoituksena on oman tuotteen tunnetuksi tekeminen ja sen myynnin edistäminen. Kulutushyödykkeen markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. Kulutushyödykkeen markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta Lue lisää ›

Kulutushyödyke: Hinnan ilmoittaminen ›

Miten kulutushyödykkeen hinta on ilmoitettava? Kulutushyödykkeiden myyntihintojen ja yksikköhintojen ilmoittamisesta on oma asetuksensa. Asetuksessa säädettyä on elinkeinonharjoittajan markkinoinnissaan noudatettava. Myyntihinnalla tarkoitetaan tuotteen tietyn määrän hintaa tai lopullista yksikköhintaa mukaan lukien verot ja mahdollinen pantin arvo. Yksikköhinta tarkoittaa tuotteen lopullista kilo-, litra-, metri-, neliömetri- tai kuutiometrihintaa verot mukaanlukien, mutta ei panttia. Tavaroista on asetuksen mukaan ilmoitettava Lue lisää ›

Kulutushyödyke: Alennushinta ›

Onko alennushinta totta? Kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi, jos kysymys ei ole todellisesta alennuksesta. Hintaa ei myös saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan. Ohjevähittäishintaa (ovh) ei saisi asettaa alkuperäiseksi hinnaksi, ellei tuotetta siihen hintaa ole tosiasiallisesti päivääkään myyty. Yhteishintaan tarjotuista tuotteista on selkeästi ilmoitettava niiden hinnat yksittäin ostettuina, Lue lisää ›