Viivästyskorkojen sovittelu

Velan korkojen sovittelu on mahdollista silloin, kun viivästys on ollut pitkäaikaista ja viivästyskorkojen määrä on ehtinyt kasvaa niin suureksi, ettei velallinen enää kykene kohtuudella suoriutumaan vastuistaan. Sovittelun seurauksena voi viivästyskoron… Lue lisää »

Velka riita-asiana

Riita-asia tulee vireille käräjäoikeudelle toimitettavalla kirjallisella haastehakemuksella. Käräjäoikeus tarkistaa, onko haastehakemus laadittu sille asetettujen yksilöityjen vaatimusten mukaisesti ja mahdollisen haastehakemuksen täydentämisen jälkeen antaa asiassa kirjallisen haasteen, jonka perusteella riitaisessa asiassa… Lue lisää »

Velan perintä

Velan vanhentuminen Vanhentunutta velkaa ei saa periä, eikä perintää saa jatkaa velallisen kiistäessä maksuvelvollisuutensa. Perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, mikäli velallinen ei esitä kiistämiselle järkevää perustetta tai jos hän vetoaa… Lue lisää »

Perintä ja kulut

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava. Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Perinnässä ei saa antaa… Lue lisää »

Maksuvaikeudet

Jos joudut maksuvaikeuksiin, niin ota heti yhteys laskusi lähettäjään, kun tiedät että maksuvaikeuksia saattaa tulla. Selvitä realistinen maksukykysi ja pyri sopimaan uusi maksupäivä tai lyhennyserät. Luotonmaksua voi yleensä järjestellä pankin… Lue lisää »