Mallin luvaton käyttäminen

Mallioikeuden luvaton käyttö johtaa korvauksiin Jos joku käyttää oikeudettomasti toisen suojattua mallia, on hänen maksettava mallioikeuden haltijalle korvausta mallin käytöstä. Näin on tilanne silloinkin, kun mallioikeuden loukkaajalta puuttuu tahallisuus tai… Lue lisää »

Malli: Mallioikeus ja mallisuoja

Mallioikeus? Onko esim. kehittelemäsi tuotteen pakkausmalli suojan tarpeessa? Malli tarkoittaa tavaran tai sen osan ulkomuotoa. Usein tuotteen tai pakkauksen ulkonäkö vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. Ulkonäöltään onnistunut tuote menee paremmin kaupaksi. Tällöin… Lue lisää »

Lupa mallioikeuden rekisteröintiin

Mallin rekisteröinti vaatii joskus luvan Mallin rekisteröinti voi olla joskus luvanvaraista. Malliin ei saa sisällyttää (eikä se saa olla sekoitettavissa) esimerkiksi valtion lippua, kunnan vaakunaa, kansainvälistä nimitystä, lyhennettä tai logoa… Lue lisää »

Hyödyllisyysmallin myöntämisen perusteet

Hyödyllisyysmallin saamisen edellytykset Hyödyllisyysmallin saaminen edellyttää, että se on teollisesti käyttökelpoinen. Keksinnössä on siis oltava kyse tuotteesta tai laitteesta, jolla ratkaistaan teknisluontoinen ongelma. Keksintö voi olla konkreettinen laite, tuote, kemiallisten… Lue lisää »

Hyödyllisyysmallin loukkauksen seuraukset

Hyödyllisyysmallia loukataan: mitä voit tehdä? Jos joku loukkaa hyödyllisyysmallioikeuden tuottamaa yksinoikeutta, hyödyllisyysmallioikeuden haltija voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin voi kieltää loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoa.Hyödyllisyysmallin haltija voi vaatia tuomioistuimelta,… Lue lisää »

Hyödyllisyysmallin edut

Hyödyllisyysmalli antaa yksinoikeuden keksintöön Hyödyllisyysmalli antaa yksinoikeuden keksintöön. Yksinoikeus tarkoittaa yksinoikeutta keksinnön kaupalliseen ja ammattimaiseen hyödyntämiseen. Hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä saavutettu yksinoikeus sisältää eräin poikkeuksin sen, ettei muut saa käyttää hyväkseen keksintöä… Lue lisää »