Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeuden piiriin lukeutuvat aineettomat oikeudet kuten patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus. Suojaamalla immateriaalioikeutensa, yrittäjä voi estää ulkopuolista esimerkiksi hyödyntämästä keksintöään tai luomustaan. Tässä osiossa selvennetään muun muassa prosessimenettelyjä eri immateriaalioikeuksien suojaamiseksi, immateriaalisuojan vaikutuksia, sekä hyvityksiä immateriaalisuojan luokkauksista.

Patentti: Patentin myöntäminsen perusteet ›

Onko keksintöni uusi, mitkä ovat patentin myöntämisen perusteet? Patentin myöntämisen yhtenä edellytyksenä on keksinnön uutuus. Uutuutta verrataan siihen, mitä on tullut tunnetuksi ennen patentin hakemispäivää. Tunnetuksi tulleina pidetään kaikkia, mikä on tullut jollain tavalla julkiseksi. Siksi keksintöä ei kannata julkistaa ennen hakemuksen vireillepanoa. Julkiseksi tullut keksintö ei ole enää uusi eikä siksi patentoitavissa.

Patentti: Patentin haku ulkomaille ›

Onko patentin kansainvälinen rekisteröinti mahdollista? Patenttia ulkomaille voidaan hakea kolmella eri tavalla, jättämällä patenttihakemus suoraan kyseiseen maahan ensimmäisestä hakemuksesta, voi hakija käyttää ns. etuoikeutta. Se tarkoittaa, että kaikkien samaa keksintöä koskevien eri maissa jätettyjen patenttihakemusten uutuusarviointipäivä on se päivä, jolloin ensimmäinen hakemus jätettiin. Kansainväliseen patenttiyhteistyösopimukseen (PCT) on liittynyt yli sata valtiota. PCT-hakemus voidaan jättää Suomen Lue lisää ›

Patentti: Patentilla yksinoikeus keksintöön ›

Mikä on patentilla saavutetun yksinoikeuden sisältö? Patentilla saavutettu yksinoikeus tarkoittaa, että kukaan muu kuin patentinhaltija ei saa hyödyntää keksintöä ammattimaisesti. Hyödyntämiskielto tarkoittaa, että patentoitua tuotetta ei saa millään tavalla valmistaa, saattaa vaihdantaan tai käyttää. Myös patentoidun tuotteen maahantuonti ja hallussapito edellä mainittua tarkoitusta varten on kielletty. Patentoitua tuotetta ei saa myöskään suoraan tai välillisesti tarjota Lue lisää ›

Patentti: Keksijän oikeus keksintöön ›

Oletko ideanikkari? Aiotko patentoida jotakin? Patentti on keksijän oikeus kieltää muilta patenttinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Ammattimaista hyväksikäyttöä on mm. patentoidun tuotteen valmistaminen, patentoidun menetelmän käyttäminen ja käyttöluvan eli lisenssin myyminen. Oikeudenhaltijan täytyy itse valvoa, että hänen oikeuttaan ei loukata. Patentin rekisteröintiä haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemuksen käsittely kestää noin 2-2,5 vuotta. Patentin myöntäminen edellyttää, Lue lisää ›

Patentointi: Työntekijän tekemä keksintö ›

Kenellä on oikeus työntekijän tekemään keksintöön? Jos työntekijä on työsuhteessa tehnyt patentoitavissa olevan keksinnön, työnantajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus ottaa oikeudet keksintöön. Jos työnantaja käyttää oikeuksiaan, on työntekijälle maksettava siitä kohtuullinen korvaus. Jos työntekijälle on annettu tarkemmin määrätty tehtävä ja keksintö syntyy sen tuloksena, voi työnantaja ottaa oikeudet keksintöön. Myös silloin työnantajalla on edellä mainittu Lue lisää ›

Keksintö: Keksinnölle patentti, hyödyntämisoikeus ›

Estääkö jollekin toiselle samasta keksinnöstä myönnetty patentti oman keksintöni hyödyntämisen? Oman keksinnön hyödyntäminen on sallittua yksityisessä käytössä aina ilman patentin hakemistakin. Myös patentoimattoman keksinnön ammattimainen hyödyntäminen on sallittua. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos joku toinen keksii saman keksinnön ja hänelle myönnetään siihen patentti. Siksi keksijän kannattaa hakea patenttia keksintöönsä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se, joka ammattimaisesti hyödyntää Lue lisää ›

Patenttihakemus

Patentti- ja rekisterihallitus myöntää patentit uusille keksinnöille, jotka eivät ole tulleet tunnetuiksi ennen patentin hakemista ja jotka ovat teollisesti käyttökelpoisia. Patenttihakemukseen tulee liittää keksinnön selitys, jonka perusteella alan ammattilainen pystyisi keksintöä käyttämään. Mukaan on liitettävä esimerkiksi patenttivaatimukset ja keksijän nimi. Patentin myöntämisen myötä ainoastaan patentinhaltija saa hyödyntää keksintöä ammattimaisesti. Patenttihakemus kannattaa tehdä huolellisesti ja mahdollisesti juristin apua käyttäen, sillä hakemusmaksu tulee maksaa vaikkei patenttia myönnettäisikään.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua immateriaalioikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Tavaramerkin rekisteröinti

Tavaramerkki rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallitukseen kirjallisesti. Rekisteröidyn tavaramerkin suoja alkaa, kun hakemus on tullut vireille.

2

Patenttihakemus

Patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus. Patenttia haetaan lomakkeella ja patentin hakeminen maksaa. Patenttivaatimuksesta on käytävä ilmi, mitä patentilla halutaan suojata.

3

Ulkomainen patenttihakemus

Patenttihakemus voidaan tehdä mm. jättämällä hakemus suoraan kyseiseen maahan tai hakemalla Eurooppapatenttia yhdellä hakemuksella Euroopan patenttivirastolta.

4

Mallioikeus

Mallioikeus antaa mallioikeuden haltijalle suojaa. Näin ollen kukaan muu ei voi ilman haltijan lupaa hyödyntää mallia ammattimaisesti elinkeinotoiminnassaan.