Mallioikeus suojaa tekijää

Mallioikeus suojaa kopioimiselta Mallioikeuden haltijalla on yksinoikeus malliinsa, eikä muut saa käyttää mallioikeuden suojaamaa mallia kaupalliseen tarkoitukseen ilman mallioikeuden haltijan lupaa. Sääntö on selkeä, mutta käytännön sovellukset ja tulkintatilanteet vaikeita.… Lue lisää »

Yksinoikeus: Integroidun piirin piirimallin yksinoikeus

Yksinoikeus integroidun piirin piirimalliin? Integroidulla piirillä tarkoitetaan virtapiiriä, jossa elementit on sijoitettu puolijohdealustaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, ja joka on tarkoitettu suorittamaan elektronisia piiritoimintoja. Integroidun piirin piirimallilla taas tarkoitetaan integroidun piirin osien… Lue lisää »

Tavaramerkki: Tavaramerkin rekisteröinti

Miten tavaramerkki rekisteröidään? Tavaramerkin rekisteröinti haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta kirjallisesti. Jokaista rekisteröitävää merkkiä varten tulee olla oma hakemus. Hakemus tulee allekirjoittaa ja sen tulee sisältää tiedot hakijasta ja tavaramerkistä. Kuviomerkin… Lue lisää »

Patentointi: Työntekijän tekemä keksintö

Kenellä on oikeus työntekijän tekemään keksintöön? Jos työntekijä on työsuhteessa tehnyt patentoitavissa olevan keksinnön, työnantajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus ottaa oikeudet keksintöön. Jos työnantaja käyttää oikeuksiaan, on työntekijälle maksettava siitä… Lue lisää »

Patentti: Patentin haku ulkomaille

Onko patentin kansainvälinen rekisteröinti mahdollista? Patenttia ulkomaille voidaan hakea kolmella eri tavalla, jättämällä patenttihakemus suoraan kyseiseen maahan ensimmäisestä hakemuksesta, voi hakija käyttää ns. etuoikeutta. Se tarkoittaa, että kaikkien samaa keksintöä… Lue lisää »

Patentti: Patentin myöntäminsen perusteet

Onko keksintöni uusi, mitkä ovat patentin myöntämisen perusteet? Patentin myöntämisen yhtenä edellytyksenä on keksinnön uutuus. Uutuutta verrataan siihen, mitä on tullut tunnetuksi ennen patentin hakemispäivää. Tunnetuksi tulleina pidetään kaikkia, mikä… Lue lisää »

Mallioikeudella suojattavat oikeudet

Mallioikeus suojaa tuotetta ja sen osaa Mallioikeudessa tuotteella tarkoitetaan tavaroita, jotka on valmistettu teollisesti tai käsityönä, graafiset symboleita ja kirjasintyyppejä. Suojattavia tuotteita ovat mitkä tahansa käyttö- ja koriste-esineet. Myös erilaiset… Lue lisää »

Mallin uutuuden suoja-aika

Mallin suoja-aika on 12 kuukautta Pääsäännön mukaan mallin on oltava uusi ja julkistamaton, jotta sen saa rekisteröidä. Tämän mukaan mentäessä mallin julkistaminen johtaisi siihen, ettei sitä enää voisi rekisteröidä. Usein… Lue lisää »

Mallin sallittu käyttäminen

Mallin käyttö yksityisiin tarkoituksiin Pääsääntöisesti ainoastaan mallioikeuden haltijalla on oikeus käyttää mallia hyväkseen samalla, kun muut tarvitsevat mallin käyttöön hänen lupansa. Tämä sääntö koskee mallin kaupallista hyödyntämistä.Suojatun mallin yksityinen käyttö… Lue lisää »