Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeuden piiriin lukeutuvat aineettomat oikeudet kuten patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus. Suojaamalla immateriaalioikeutensa, yrittäjä voi estää ulkopuolista esimerkiksi hyödyntämästä keksintöään tai luomustaan. Tässä osiossa selvennetään muun muassa prosessimenettelyjä eri immateriaalioikeuksien suojaamiseksi, immateriaalisuojan vaikutuksia, sekä hyvityksiä immateriaalisuojan luokkauksista.

Hyödyllisyysmallin loukkauksen seuraukset ›

Hyödyllisyysmallia loukataan: mitä voit tehdä? Jos joku loukkaa hyödyllisyysmallioikeuden tuottamaa yksinoikeutta, hyödyllisyysmallioikeuden haltija voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin voi kieltää loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoa.Hyödyllisyysmallin haltija voi vaatia tuomioistuimelta, että se oikeusprosessin kestäessä antaa keskeyttämismääräyksen. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomioistuin voi sakon uhalla määrätä heti lopettamaan hyödyllisyysmallin loukkaamisen. Tämä määräys voi kohdistua paitsi loukkaajaan Lue lisää ›

Hyödyllisyysmallin edut ›

Hyödyllisyysmalli antaa yksinoikeuden keksintöön Hyödyllisyysmalli antaa yksinoikeuden keksintöön. Yksinoikeus tarkoittaa yksinoikeutta keksinnön kaupalliseen ja ammattimaiseen hyödyntämiseen. Hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä saavutettu yksinoikeus sisältää eräin poikkeuksin sen, ettei muut saa käyttää hyväkseen keksintöä valmistamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai käyttämällä hyödyllisyysmallioikeudella suojattua tuotetta tai tuomalla maahan tai pitämällä hallussaan tällaista tuotetta edellä sanottua tarkoitusta varten.Hyödyllisyysmallin haltija voi kuitenkin antaa Lue lisää ›

Hyödyllisyysmallilla ei suojata ›

Hyödyllisyysmalli ei suojaa menetelmiä tai uusiokäyttöä Hyödyllisyysmallilla ei suojata menetelmiä eikä menetelmäkeksintöjä. Jos keksintönä on esimerkiksi uusi menetelmä talon maalaamiseen, siihen ei voi saada hyödyllisyysmallia. Sen sijaan, jos menetelmään kuuluu uusi maalauslaite, tämän laitteen voi suojata hyödyllisyysmallilla, mikäli edellytykset muuten täyttyvät.Hyödyllisyysmallilla ei myöskään voi suojata tuotteiden tai laitteiden uutta käyttöä, vaikka patentilla tämä saattaa ollakin Lue lisää ›

Hyödyllisyysmalli ›

Hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti Hyödyllisyysmalli on tapa hankkia yksinoikeus keksintöön. Hyödyllisyysmallia voi hakea keksintöön, joka on uusi, teollisesti käyttökelpoinen ja joka eroaa selvästi aikaisemmin tunnetuksi tulleista keksinnöistä. Selvä ero aikaisempaan keksintöön tarkoittaa sitä, että ”ammattimiehen” silmissä keksintö ei ole aikaisemmin tehtyjen keksintöjen ilmeinen sovellus.Hyödyllisyysmalli on patenttia edullisempi, nopeampi ja yksinkertaisempi keino suojata keksintö. Hyödyllisyysmallin saaminen on Lue lisää ›

Tavaramerkki: Tavaramerkin rekisteröinti ›

Miten tavaramerkki rekisteröidään? Tavaramerkin rekisteröinti haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta kirjallisesti. Jokaista rekisteröitävää merkkiä varten tulee olla oma hakemus. Hakemus tulee allekirjoittaa ja sen tulee sisältää tiedot hakijasta ja tavaramerkistä. Kuviomerkin rekisteröintiä haettaessa hakemukseen tulee liittää kymmenen kuvaa kuviosta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös ne tavarat tai palvelut, joiden tavaramerkiksi rekisteröintiä haetaan. Kun hakemus on tullut vireille, Lue lisää ›

Tavaramerkki: Tavaramerkin luovutus ja lisenssi ›

Voiko tavaramerkin luovuttaa toiselle? Tavaramerkki voidaan luovuttaa toiselle joko luovuttamalla kaikki ne tavarat, joille merkki on rekisteröity, tai vain osan niistä. Tavaramerkin haltijan muutos merkitään hakemuksella tavaramerkkirekisteriin. Jos sitä ei ole tehty, luovutus ei sido vilpittömässä mielessä ollutta kolmatta, joka on saanut oikeuden tavaramerkkiin. Luovuttamisen rekisteröinti tapahtuu hakemuksella Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hakemukseen tulee laittaa uuden Lue lisää ›

Tavaramerkki: Kansainvälisen tavaramerkin rekisteröinti ›

Onko yritykselläsi kansainvälinen tavaramerkki? Tavaramerkkirekisteröinnin antama suoja on aina maakohtainen. Siten suojaa on haettava erikseen kaikissa niissä maissa, joiden alueella tavaramerkillä varustettuja tuotteita tai palveluja markkinoidaan. Joka maassa rekisteröimishakemuksen käsittelee paikallinen viranomainen. Hakemus on tehtävä sen maan kielellä, johon hakemus tehdään. Useimmissa maissa tavaramerkkirekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta rekisteröimispäivästä. Rekisteröinti voidaan kuitenkin uusia rajoituksetta aina Lue lisää ›

Tavaramerkki: Erityinen tunnusmerkki ›

Mikä on tavaramerkki? Tavaramerkki on myytävissä tavaroissa oleva erityinen tunnusmerkki, joka erottaa sen muiden elinkeinonharjoittajien myymistä tavaroista. Tavaramerkki voi liittyä myös palveluun. Se voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkkien käyttöä säätelee tavaramerkkilaki. Yleisimmin tavaramerkkinä on sana, henkilön nimi, kuvio, kirjain, numero tai tavaran muoto. Tavaramerkin rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkin käyttöön. Kukaan Lue lisää ›

Patenttikelpoisuus: Keksinnön ammattimainen hyödyntäminen ›

Ovatko löydöt tai matemaattiset teoriat patenttikelpoisia? Keksinnön tekijä voi hakemuksella saada patentin eli yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen. Keksintönä ei pidetä esimerkiksi löytöjä, tieteellisiä teorioita ja matemaattisia menetelmiä eikä niihin siten voi saada patenttia. Patentti voidaan kuitenkin myöntää, jos edellä mainittuja voidaan muulla perusteella pitää keksintönä. Keksinnöksi ei myöskään katsota taiteellista luomusta eikä tietokoneohjelmaa. Suunnitelma, sääntö Lue lisää ›

Patentti: Patenttihakemus Patentti- ja rekisteri-hallitukselta ›

Joko sinulla on patenttihakemus vireillä? Patentti- ja rekisterihallitus myöntää patentit Suomessa. Hakemuksen on oltava kirjallinen ja hakemukseen ei saa lisätä mitään hakemispäivän jälkeen. Patenttihakemus kannattaakin laatia huolella. Hakemuksesta on maksettava hakemusmaksu, vaikka patenttia ei hakemuksen perusteella tultaisikaan myöntämään. Hakemukseen tarvitaan lomake, jonka saa Patentti- ja rekisterihallitukselta tilaamalla taikka internetistä. Hakemus on annettava kahtena kappaleena ja Lue lisää ›

Patenttihakemus

Patentti- ja rekisterihallitus myöntää patentit uusille keksinnöille, jotka eivät ole tulleet tunnetuiksi ennen patentin hakemista ja jotka ovat teollisesti käyttökelpoisia. Patenttihakemukseen tulee liittää keksinnön selitys, jonka perusteella alan ammattilainen pystyisi keksintöä käyttämään. Mukaan on liitettävä esimerkiksi patenttivaatimukset ja keksijän nimi. Patentin myöntämisen myötä ainoastaan patentinhaltija saa hyödyntää keksintöä ammattimaisesti. Patenttihakemus kannattaa tehdä huolellisesti ja mahdollisesti juristin apua käyttäen, sillä hakemusmaksu tulee maksaa vaikkei patenttia myönnettäisikään.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua immateriaalioikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Tavaramerkin rekisteröinti

Tavaramerkki rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallitukseen kirjallisesti. Rekisteröidyn tavaramerkin suoja alkaa, kun hakemus on tullut vireille.

2

Patenttihakemus

Patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus. Patenttia haetaan lomakkeella ja patentin hakeminen maksaa. Patenttivaatimuksesta on käytävä ilmi, mitä patentilla halutaan suojata.

3

Ulkomainen patenttihakemus

Patenttihakemus voidaan tehdä mm. jättämällä hakemus suoraan kyseiseen maahan tai hakemalla Eurooppapatenttia yhdellä hakemuksella Euroopan patenttivirastolta.

4

Mallioikeus

Mallioikeus antaa mallioikeuden haltijalle suojaa. Näin ollen kukaan muu ei voi ilman haltijan lupaa hyödyntää mallia ammattimaisesti elinkeinotoiminnassaan.