Takavarikko: Takavarikon toimittaminen

Miten takavarikko toimitetaan? Poliisi voi rikoksesta epäillyn kiinniottamisen, kotietsinnän tai henkilöön kohdistuvan etsinnän yhteydessä ottaa takavarikoimista varten haltuunsa esineen, joka silloin tavataan. Poliisimies on ennen takavarikkopäätöstä oikeutettu ottamaan esineen haltuunsa… Lue lisää »

Takavarikko: Takavarikon kesto

Kuinka kauan takavarikko kestää? Takavarikko on kumottava heti, kun se ei enää ole tarpeen. Syyttäjä voi päättää, ettei takavarikoitua esinettä tarvita todisteena ja takavarikko käy näin tarpeettomaksi. Takavarikon kohteeksi joutunut… Lue lisää »

Takavarikko: Esineen takavarikoiminen

Uhkaako esinettäsi takavarikko? Takavarikoimisesta päättää yleensä poliisiviranomainen. Syyteasian käsittelyssä takavarikoimisesta voi päättää tuomioistuin. Esineen takavarikointiin voidaan ryhtyä, jos esine oletettavasti voi olla todisteena rikosasiassa. Takavarikko on sallittu myös silloin kun… Lue lisää »