Yhtiömuoto: Yhtiömuodon muutos

Miten yhtiömuotoa voidaan muuttaa? Yhtiömuodon muutos saattaa tulla aiheelliseksi esimerkiksi yhtiön toiminnan laajenemisen vuoksi. Yhtiömuodon muuttaminen tapahtuu siten, että yrityksen toiminta ei yleensä muutu, vaan ainoastaan yhtiön oikeudellinen muoto muuttuu.… Lue lisää »

Kommandiittiyhtiö: Kommandiittiyhtiön perustaminen

Miten kommandiittiyhtiön perustaminen tehdään? Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiömiesten sopimuksella. Kommandiittiyhtiö syntyy siis sillä hetkellä, kun yhtiösopimus tehdään. Näin tapahtuu, vaikka sitä ei heti saatettaisikaan kirjalliseen muotoon tai vaikka kommandiittiyhtiötä ei olisi… Lue lisää »

Kommandiittiyhtiö: Mikä on kommandiittiyhtiö?

Mitä Kommandiittiyhtiö tarkoittaa? Kommandiittiyhtiö on itsenäinen yhtiö, jonka varat ja velat ovat erillään yhtiömiesten omaisuudesta. Kommandiittiyhtiö perustetaan kirjallisella yhtiösopimuksella. Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä, vastuunalaisia ja äänettömiä. Molempia tulee olla vähintään… Lue lisää »

Yhtiömies: Yhtiömiehen oikeudet ja velvollisuudet

Miten yhtiömiesten keskinäiset suhteet järjestyvät? Yhtiömiesten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät yhtiömiesten sopimuksen mukaan. Jos niistä ei ole sovittu mitään, sovelletaan lakia avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä. Yhtiömiehellä on oikeus yksinään hoitaa… Lue lisää »

Yhtiömies: Yhtiömiehen henkilökohtainen velkavastuu

Onko yhtiömiehillä henkilökohtainen velkavastuu? Avoimessa yhtiössä jokainen yhtiömies ja kommandiittiyhtiössä jokainen vastuunalainen yhtiömies on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista. Vastuun henkilökohtaisuus tarkoittaa sitä, että yhtiömies vastaa omalla omaisuudellaan yhtiön veloista. Vastuu… Lue lisää »