Yrityssalaisuuden rikkominen

Liikesalaisuudet työ- ja palvelussuhteessa Henkilö, joka on toisen palveluksessa, ei saa ilmaista ulkopuoliselle yrityssalaisuuksia, joita hän palvelussuhteen aikana tietoonsa saa. Hän ei myöskään saa oikeudettomasti käyttää tällaista tietoa omaksi hyväkseen.… Lue lisää »

Yrityksen liikesalaisuudet

Mitä tarkoittaa liikesalaisuus? Yrityksillä on monia sellaisia tietoja, jotka yritys haluavat pitää salassa kilpailijoilta. Näitä tietoja kutsutaan yleisesti liikesalaisuuksiksi. Liikesalaisuudet nauttivat lain tarjoamaa suojaa.Lain tasolla ei ole kuitenkaan määritelty, mitä… Lue lisää »

Väärän tiedon levittäminen

Toisesta yrityksestä ei saa antaa väärää tietoa Omassa elinkeinotoiminnassa ei saa antaa omaa tuotetta tai toimintaa koskevia harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja. Tämän lisäksi täysin sama kielto koskee myös muuta kuin… Lue lisää »

Hyvä liiketapa

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Elinkeinotoiminnassa on noudatettava eettisiä pelisääntöjä, joiden tarkoitus on pitää elinkeinotoiminta rehellisenä ja tasapuolisena. Elinkeinotoiminnassa on noudatettava ns. hyvä liiketapaa. Elinkeinotoiminnassa ei saa toimia hyvän liiketavan vastaisesti tai… Lue lisää »