Vuokrasuhde: Vuokralaisen kuolema

Miten vuokrasuhteen käy, jos vuokralainen kuolee? Kuolema ei itsessään lopeta vuokrasuhdetta. Vuokralaisen kuoltua tämän kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä. Kuolinpesällä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus niin kuin toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Vakuus

Kuinka suuren vakuuden olen vuokrasuhteesta velvollinen maksamaan? Sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi vuokrasopimuksen osapuolet voivat sopia kohtuullisen yleensä rahamääräisen vakuuden asettamisesta. Jos vakuutta ei sovitussa ajassa aseteta, on vakuuden hyväksisaajalla oikeus purkaa… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Kohtuuttomat sopimusehdot

Voiko vuokranantaja vaatia kohtuuttomia sopimusehtoja? Vuokrasuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisia sopimusehtoja ei vuokralaisen pidä hyväksyä. Muutoinkin kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella tai jättää se kokonaan huomioon ottamatta. Jos kohtuuttoman ehdon sovittelu… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Jälleenvuokralainen

Onko jälleenvuokralaisen asema turvallinen? Jos ensivuokralainen voisi irtisanoa jälleenvuokrasopimuksen, saa myös vuokranantaja irtisanoa sen paitsi jos on kysymys vuokranmaksun laiminlyönnistä. Jälleenvuokralaisella on joissakin tapauksissa lakiin perustuva oikeus jatkaa vuokrasuhdetta, vaikka… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen voimassaolo

Kuinka kauan vuokrasopimus on voimassa? Vuokrasopimuksen voi solmia määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos sopimuksen voimassa oloajasta ei ole sovittu, on kysymyksessä toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokrasopimus katsotaan olevan voimassa… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen purku vuokralaisena

Milloin minulla vuokralaisena on oikeus välittömästi purkaa vuokrasopimus? Saat heti purkaa vuokrasopimuksesi, jos huoneiston käyttämisestä aiheutuu sinulle taikka kotiväkeesi tai palvelukseesi kuuluvalle ilmeistä vaaraa. Purkamisoikeus on heti olemassa myös silloin,… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen purkaminen

Purettiinko vuokrasopimuksesi tai puritko sen itse? Jos vuokrasuhteesi on päättynyt vuokrasopimuksen purkamisen vuoksi, voit olla velvollinen tai oikeutettu vahingonkorvaukseen. Vuokranantajalla on oikeus vaatia korvaus vahingostaan, joka hänelle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanomisaika, laskeminen

Kuinka pitkä on vuokrasopimuksen irtisanomisaika? Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty. Näin ollen esimerkiksi 1.1. ja 31.1. tehdyissä irtisanomisissa molemmissa irtisanomisaika alkaa 31.1. lukien. Vuokralaisen… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanomisaika

Kuinka pitkä irtisanomisaika vuokrasopimuksellasi on? Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi kuukausi. Sopimuksella ei vuokralaisen irtisanomisaikaa voida pidentää. Jos vuokrasopimuksessasi seisoo pidempi kuin yhden kuukauden irtisanomisaika, on kyseinen ehto… Lue lisää »