Häädettävän omaisuus

Miten häädettävän omaisuus käsitellään? Ulosottomies päättää häädettävän asunnossa olevan omaisuuden poiskuljettamisesta ja säilyttämisestä tai hävittämisestä. Häädettävän omaisuus Vuokralaisen häätöä voidaan hakea vuokrasuhteen päättämistilanteissa. Aina ennen häädön hakemista tulee siis olla joko tilanne,… Lue lisää »

Häädön peruminen

Häädön peruminen on vuokranantajan harkittavissa oleva mahdollisuus. Häädön peruminen voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun vuokralainen maksaa vuokrarästit. Häädön peruminen Vuokranantajalla on oikeus häätää vuokralainen asunnosta, jos vuokralainen ei muuta asunnosta… Lue lisää »

Häädön perusteet

Häädön perusteet ovat joko siinä, että vuokrasopimus on päättynyt mutta vuokralainen ei muuta pois tai siinä, että vuokrasopimuksen purkamiselle on perusteet. Häädön perusteet Aina ennen häädön hakemista tulee olla joko… Lue lisää »

Kauanko häätö kestää?

Vuokralaisen häätö on monesti kovin hidasta. Kauanko häätö kestää ja miksi siinä kestää niin kauan? Häätöprosessissa on neljä osallista, mikä tekee siitä hitaan. Kauanko häätö kestää? Vuokralaisen häätöä voidaan hakea vuokrasuhteen… Lue lisää »

Vuokralaisen häätöprosessi

Vuokralaisen häätöprosessi alkaa vuokrasopimuksen päättämisestä, minkä jälkeen häätöä haetaan käräjäoikeudesta. Sen jälkeen ulosottomies hoitaa häädön. Vuokralaisen häätöprosessi Mikäli vuokrasopimuksen purkuperuste on olemassa, mutta vuokrasopimuksen purkamista ei vuokralaisen kanssa saada sovittua, voidaan… Lue lisää »

Vuokraus: Jälleenvuokraus

Harkitsetko vuokrahuoneistosi vuokraamista edelleen esim. vaihto-opiskelun ajaksi? Jälleenvuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka syntyy, kun vuokranantajalta asuinhuoneiston vuokrannut vuokraa koko huoneiston edelleen yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen. Jälleenvuokraukseen tarvitaan vuokrasopimuksessa annettu tai… Lue lisää »

Vuokrasuhteen siirto: Ilmoitukset siirrosta

Miten vuokrasuhteesta johtuvat ilmoitukset tulee tehdä? Ilmoitukset vuokrasuhteen siirrosta ynnä muut asuinhuoneiston vuokraa koskevat ilmoitukset ja kehotukset vastapuolelle saadaan lähettää postitse kirjatussa kirjeessä vastaanottajan tavallisesti käyttämällä osoitteella. Lähettäjä saa vedota… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Vuokrasuhteen irtisanominen, korvaus

Muistitko vaatia vuokranantajalta korvausta kärsimästäsi vääryydestä? Jos sinut on irtisanottu vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisesti, ehkä ei ole vielä liian myöhäistä vaatia vuokranantajalta korvausta. Sinulla on oikeus saada vuokranantajalta korvaus… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Vuokrasuhteen irtisanominen, irtisanomisilmoitus

Pitääkö irtisanomisesta aina ilmoittaa vuokranantajalle? Irtisanominen on tehtävä todistettavasti. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on hänen annettava vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus. Myös vuokranantajan on irtisanoessaan vuokrasopimuksen annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Ilmoituksessaan vuokranantajan on lisäksi… Lue lisää »

Vuokrasuhde: Vuokrasuhde konkurssin sattuessa

Säilyykö vuokrasuhde konkurssissa vai joudunko taivasalle? Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin eikä konkurssipesä halua jatkaa vuokrasopimuksen täyttämistä. Konkurssipesän tulee vuokranantajan antamassa vähintään kuukauden määräajassa… Lue lisää »