Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanominen

Oletko aikeissa irtisanoa vuokrasopimuksesi? Määräaikainen vuokrasopimus päättyy ilman irtisanomista, kun sopimuksessa määrätty vuokra-aika päättyy. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Määräaikainenkin vuokrasopimus voidaan tietyissä tilanteissa irtisanoa.

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen ehdot

Voiko vuokranantaja asettaa ehtoja huoneiston käytölle? Huoneenvuokralaissa on joitakin pakottavia säännöksiä, joita ei vuokrasopimuksella voi sivuuttaa. Vuokrasopimuksen ehdolla ei saa rajoittaa vuokralaisen oikeutta saada huoneisto hallintaansa ja käyttää sitä. Samoin… Lue lisää »

Vuokrasopimus: Vuokrahuoneiston tuhoutuminen

Miten käy vuokrasopimukseni, jos vuokrahuoneisto tuhoutuu tai sen käyttö kielletään? Vuokrahuoneiston tuhoutuessa esim. tulipalossa lakkaa vuokrasopimus olemasta voimassa. Samoin on asian laita silloin, jos viranomainen kieltää vuokrahuoneiston käytön vuokrasopimuksessa edellytettyyn… Lue lisää »

Vuokrasopimuksen päättyminen: Muuttopäivä

Milloin minun on muutettava, kun vuokrasuhde päättyy? Voinko siirtää muuttopäivää? Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistoa vuokranantajan käytettäväksi. Koko huoneisto on luovutettava vuokranantajan hallintaan… Lue lisää »

Vuokrasopimuksen irtisanominen: Kirjallinen irtisanominen

Tehokas irtisanominen edellyttää kirjallista muotoa. Vuokranantajan on aina ilmoitettava myös irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy tuomioistuimen lähettämä haaste vuokrasuhteen päättämis- ja häätöasiassa. Vuokralaisen ei yleensä tarvitse esittää mitään perustetta irtisanomiselleen. Peruste… Lue lisää »

Vuokrasopimuksen irtisanominen: Irtisanomisperuste

Vuokranantaja saa purkaa vuokrasopimuksen ilman irtisanomisaikaa välittömästi päättymään, jos vuokralainen esim. laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa. Muita lain tuntemia purkamiseen oikeuttavia perusteita ovat mm. vuokraoikeuden siirto tai huoneiston… Lue lisää »

Vuokraoikeus: Vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle

Samassa huoneistossa asuvalle puolisolle tai muulle perheenjäsenelle vuokraoikeuden saa siirtää. Vuokranantajan erillistä lupaa siirtoon ei tarvita. Siirron oikeutus löytyy laista ja säännös on pakottava: vuokraoikeuden siirron perheenjäsenelle kieltävä sopimusehto on… Lue lisää »

Vuokranmaksu: Vuokranmaksusta voidaan sopia vapaasti

Vuokran maksuajasta voidaan vapaasti sopia. Jos rahana maksettavan vuokran maksuajankohdasta ei ole sovittu, on vuokra maksettava toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien. Yleensä vuokranmaksukausi on kalenterikuukausi. Vuokrasopimuksessa on voitu sopia myös… Lue lisää »