Vuokranantaja: Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus

Vuokranantaja: Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus Vuokranantajalla on ilmoitusvelvollisuus vuokralaiselle, millä perusteella hän on oikeutettu huoneistoa vuokraamaan. Yleensä vuokranantaja on huoneiston omistaja. Jos joku asia rajoittaa vuokranantajan oikeutta antaa huoneisto vuokralle, on tästä… Lue lisää »

Vuokranantaja: Vastuu asunnon kunnosta

Vapauttaako ”siinä kunnossa kuin se on” –ehto vuokranantajan vastuusta?  Vuokralaisella on oikeus vaatia huoneiston kunnon puuttellisuuden korjaamista, jos hän vuokrasopimuksen tehdessään ei tiennyt huoneistossa olevasta puutteellisuudesta eikä olisi tavallista huolellisuutta… Lue lisää »

Vuokranantaja: Vakuuden palautus

Kuinka kauan vuokranantaja voi pihdata asettamani vakuuden palauttamista? Vuokrasopimuksessasi on ehkä sovittu, milloin vakuus palautetaan. Yleensä on tapana palauttaa vakuus, kun asunto on luovutettu siivottuna ja sovitussa tai edellytetyssä kunnossa.… Lue lisää »

Vuokralainen: Vuokralaisen velvollisuudet

Mitä velvollisuuksia vuokralaisella on? Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.… Lue lisää »

Vuokrahuoneisto: Vuokrahuoneiston kuluminen

Oletko vastuussa vuokrahuoneistosi kulumisesta? Vuokralaisen on hoidettava hallitsemaansa vuokrahuoneistoa huolellisesti, mutta normaalia kulumista ei voi estää. Tavanomaisesta huoneiston kulumisesta vastaa vuokranantaja, jos huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta ei ole vuokrasopimuksessa toisin… Lue lisää »

Vuokra: Vuokranantajan yksipuolinen vuokrankorotus

Saako vuokranantaja yksipuolisesti korottaa vuokraasi? Vuokrasopimukseen voidaan ottaa vuokran tarkistamista koskeva ehto. Yleistä on vuokran sitominen elinkustannusindeksiin. Indeksiehtoa käytettäessä on otettava huomioon, mitä indeksiehdon käytön rajoittamista koskevassa laissa säädetään. Älä… Lue lisää »

Vuokra: Vuokran korottaminen

Vuokran korotuksen perusteet? Käyttökelpoinen tapa sitoa vuokrataso tulevaan hintakehitykseen on sopia indeksiehdosta. Silloinhan ei ole kyse alun perin solmitun sopimuksen yksipuolisesta muuttamisesta vaan paremminkin sopimuksen mukaisten muutosten toteuttamisesta. Lain mukaan… Lue lisää »