Kuntayhtymän perussopimus

Kuntayhtymän perussopimus on se ohjenuora, jolla kuntayhtymän toimintaa ohjataan ja jossa yhtymän toiminnasta sovitaan. Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella. Tätä sopimusta kutsutaan perussopimukseksi. Kuntayhtymän nimessä on oltava sana… Lue lisää »

Kunnanhallituksen toimikausi voi vaihdella

Kunnanhallituksen toimikausi on se ajanjakso, jolloin kuntaan valittu hallitus on toimivaltainen käsittelemään laissa tai johtosäännössä määriteltyjä tehtäviä. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen määräajaksi. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten… Lue lisää »

Kunnallishallinto

Kunnallisahllinnosta vastaa vaaleilla valittava kunnanvaltuusto. Kaupungeissa sitä voidaan kutsua kaupunginvaltuustoksi. Kunnallishallinto on muodostettu demokraattiseksi päätöksentekojärjestelmäksi. Kunnallinen itsehallinto perustuu Suomen perustuslakiin. Sen mukaan kuntien hallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon.  Kunnallisella itsehallinnolla on… Lue lisää »

Paikallispoliisin päivittäisorganisaatio

Paikallispoliisin päivittäisorganisaatio on hierarkinen organisaatio, joka ylhäältä alaspäin muodostuu seuraavasti; Paikallispoliisin päivittäisorganisaatio –  1. Yleisjohtaja Paikallispoliisin tilanne- tai johtokeskuksessa on päällystöön kuuluva yleisjohtaja, joka vastaa operatiivisen kenttätoiminnan johtamisesta. Johtokeskuksen yleisjohtajan… Lue lisää »

Poliisin hallinnon rakenne

Poliisin hallinnon rakenne on moniportainen. Sisäministeriön alainen keskushallintoviranomainen on Poliisihallitus, joka muiden poliisiyksiköiden kuin suojelupoliisin osalta toimii poliisin ylijohtona. Suojelupoliisi on suoraan ministeriön alainen valtakunnallinen yksikkö. Poliisihallituksen alaisia valtakunnallisia yksikköjä… Lue lisää »

Aselupien menettäminen voi johtua rikoksista

Aselupien menettäminen voi tulla kohdalle mm. rikosten tai säilöönottojen vuoksi. Poliisi myöntää ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavia lupia. Luvat myöntää hakijan kotikunnan poliisilaitos. Lupahakemus on jätettävä poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupa-asioista päättävän… Lue lisää »

Kantelu hätäkeskuslaitoksen toiminnasta

Kantelu on ilmianto tai ilmoitus virheellisestä menettelystä tai laiminlyönneistä. Kansalainen voi tehdä hätäkeskuslaitoksen tai sen palveluksessa olevan virkamiehen toiminnasta hallintokantelun. Hallintokantelun voi tehdä, jos on syytä epäillä, että Hätäkeskuslaitos tai… Lue lisää »