Tuomioistuin: Tuomioistuinjärjestelmä

Tuomioistuinjärjestelmä? Missä asioit? Suomessa tuomioistuimet jaotellaan vakiintuneesti yleisiin tuomioistuimiin, hallintotuomioistuimiin ja erityistuomioistuimiin. Yleisinä alioikeuksina toimivat käräjäoikeudet. Ne käsittelevät riita- ja rikosjuttuja. Muutoksenhakuasteena ovat hovioikeudet eli käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hoviin.… Lue lisää »

Itseoikaisu viranomaisen päätökseen

Itseoikaisu viranomaisen päätökseen tarkoittaa viranomaisen itsensä tekemää oikaisua ennen valitusta omaan päätökseensä, joka huomataan virheelliseksi. Itseoikaisu viranomaisen päätökseen Itseoikaisu tarkoittaa menettelyä, jossa viranomainen korjaa päätöstä sen jälkeen kun asia on… Lue lisää »

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirja määrittää ja vahvistaa perusoikeudet, jotka ovat turvattava sekä EU:n että kansallisen lainsäädännön toimin. Nämä perusoikeudet koskevat EU:n kansallisten ja EU:n alueella asuvien henkilöiden yksilö- ja kansalaisoikeuksia sekä… Lue lisää »

Euroopan parlamentti

Parlamentin tehtävät Parlamentin tehtävät jakaantuu kolmeen osa-alueeseen. Parlamentin tärkein tehtävä on osallistua EU-lainsäädäntöön hyväksymällä yhteisesti EU:n neuvoston kanssa Euroopan komission lakiehdotuksia. Lisäksi parlamentti päättää kansainvälisistä sopimuksista, EU:n mahdollisesta laajentumisesta ja… Lue lisää »

Euroopan keskuspankki EU:n toimielimenä

Euroopan keskuspankki on yksi Euroopan unionin toimielimistä, jonka päämaja on Frankfurtissa. Euroopan keskuspankki hallinnoi EU:n yhteistä euroa sekä hallinnoi EU:n talous- ja rahapolitiikkaa. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän tehtävät on määritelty… Lue lisää »

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalveluita

Hätäkeskuslaitos on sisäasianministeriön alainen laitos. Sen tehtävä tuottaa maamme hätäkeskuspalvelut. Hätäkesuslaitos antaa myös tukitoimintoja pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille. Hätäkeskuslaitos jakautuu kolmeen ostastoon; ohjaus- ja ennakointiosasto, hätäkeskuspalvelut -osasto… Lue lisää »

Kunnanhallituksen otto-oikeus kunnallisessa päätöksenteossa

Kunnanhallituksen otto-oikeus tarkoittaa, että kunnanhallitus voi ottaa uudelleen käsiteltäväksi tiettyjä kunnallisia päätöksiä.  Kunnan päätöksenteko on määritelty kunnan hallintosäännössä Toimivallan siirto Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille… Lue lisää »

Euroopan komissio EU lainsäädännön toimielimenä

Euroopan komissio on EU:n toimielin, joka valmistaa lainsäädäntö ehdotuksia ja vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa päätösten täytäntöönpanosta. Euroopan komissio esittää uutta EU lainsäädäntöä Komissio on ainoa Euroopan unionin toimielin, joka… Lue lisää »

Lainsäädäntövalta

Lainsäädäntövalta on toimivaltaa lakien säätämiseen. Lainsäädäntövallasta puhuttaessa viitataan Montesquieun vallan kolmijaon oppiin. Sen tavoitteena oli estää väärinkäytökset erottamalla toimeenpano, lainsäädäntö ja tuomiovalta eri toimijoille. Nykyisestä yhteiskunnasta voi olla vaikeaa erottaa… Lue lisää »