Ulosotto: Verojen ulosotto

Ovatko verosi rästissä? Voidaanko verot suoraan ulosmitata? Yleensä yksityishenkilön omaisuuden ulosottoon vaaditaan tuomioistuimen päätös tai tuomio. Verot ja julkiset maksut saadaan kuitenkin ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Myös jotkut muut… Lue lisää »

Ulosotto: Varojen tilitys velkojille

Miten varojen tilitys velkojille hoidetaan? Ulosotossa saatujen varojen jakamiseen on olemassa omat sääntönsä. Ulosotonhakija saa nostaa kertyneet varat vain panttia tai takausta vastaan, kunnes tuomio tai päätös, jonka nojalla ulosmittaus… Lue lisää »

Ulosotto: Ulosottohakemus

Harkitsetko ulosottoa? Tuomioistuimen hyväksyvän päätöksen jälkeen velkojalla on mahdollisuus pyytää ulosottomiehen toimenpiteitä. Esim. häätöä, takavarikkoa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta tai joidenkin muiden asioiden täytäntöönpanoa tulee edeltää tuomioistuimen ulosottokelpoinen päätös. Käynnistääkseen… Lue lisää »

Ulosotto: Ulosotosta valittaminen

Voiko ulosotosta valittaa? Ulosotosta voi aina valittaa tekemällä valituksen. Se, jonka oikeutta täytäntöönpanotoimi koskee, voi tehdä valituksen. Ulosoton yhteydessä annetaan muutoksenhakua koskevat ohjeet. Tämä ilmenee yleensä päätöksen loppuosassa olevasta kohdasta.… Lue lisää »

Ulosotto: Ulosoton kohde

Oletko ulosoton kohteena? Jos ulosottomies lähettää sinulle ilmoituksen ulosoton mahdollisesta vireilletulosta, niin olet joutumassa ulosoton kohteeksi. Yleensä ulosottomies tai hänen avustajansa lähettää yllä mainitun kirjeen, joka sisältää kehotuksen ottaa lähettäjään… Lue lisää »

Ulosmittaus: Ulosmittauksen kohde

Onko sinulla riitaa ulosmittauksen kohteesta? Aina ei ole selvää, mitä saa ulosmitata ja mitä ei. Saattaa myös olla, että ulosoton kohteena olevan esineen omistusoikeus muodostuu riidanalaiseksi. Ulosottotoimituksissa saattaa myös esiintyä… Lue lisää »

Turvaamistoimet: Turvaamistoimi vaatimusten toteuttamiseksi

Voinko vaatia turvaamistoimia vaatimusteni toteuttamiseksi? Takavarikko on keskeinen turvaamistoimi. Sen tarkoituksena on ennakolta ja väliaikaisesti turvata todennäköisesti oikeutetun vaateen toteutuminen, joka on oikeudenkäynnin kohteena tai jonka tuleminen oikeudenkäynnin tai täytäntöönpanon… Lue lisää »

Asunto: Asunnon pakkohuutokauppa

Voiko taloni joutua pakkohuutokaupan kohteeksi? Ulosmittauksen jälkeen ulosottomies myy ulosmitatun omaisuuden toimittamalla julkisen pakkohuutokaupan. Tämä koskee tietysti omaisuutta, joka voidaan järkevimmin myydä julkisen pakkohuutokaupan keinoin. Osa omaisuudesta saattaa olla tarkoituksenmukaisempaa… Lue lisää »