Kiinteistön ainesosa

Milloin kiinteistöön liittyvä tavara tai esine on irtaimistoa ja milloin kiinteistön ainesosa? Kiinteistön ainesosa kuuluu kauppaan, irtaimisto ei kuulu ilman eri sopimusta. Kuuluvatko tikapuut kiinteistöön ainesosana? Entä ulkovalaisimet tai lipputanko?… Lue lisää »

Taloyhtiön tilat ja osakkaiden huoneistot

Taloyhtiön tilat ja osakkaiden huoneistot Taloyhtiön tilat sijaitsevat samassa rakennuksessa kuin osakkaiden huoneistot. Yleensä taloyhtiö omistaa kaikki ne tilat, joita kukaan osakas ei omista. Taloyhtiön, eli virallisesti asunto-osakeyhtiö, toimii nimensä mukaisesti… Lue lisää »

Asuntokauppalain soveltaminen

Asuntokauppalain soveltaminen Asuntokauppalain soveltaminen toteutuu valmiiden asunto-osakkeiden kaupan lisäksi myös vielä rakentamisvaiheessa olevien asuntojen kauppoihin. Asuntokauppalain soveltaminen määritellään asuntokauppalain 1 §:ssä seuraavasti: ”Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien… Lue lisää »

Kiinteistön ostaminen elinkeinonharjoittajalta

Kiinteistön ostaminen elinkeinonharjoittajalta Kiinteistön ostaminen elinkeinonharjoittajalta on ostajan kannalta turvallisempi vaihtoehto kuin kiinteistön ostaminen yksityishenkilöltä. Maakaaren 2 luvun 10 § määrittelee ostajan oikeuksia elinkeinonharjoittajaa vastaan tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja myy asuinkiinteistön. Em. pykälän mukaan:… Lue lisää »

Valtuutus kiinteistön kauppaan

Valtuutus kiinteistön kauppaan Valtuutus kiinteistön kauppaan on tehtävä määrämuotoisena. Kiinteistökaupassa sekä ostaja että myyjä voivat valtuuttaa puolestaan asiamiehen tekemään kaupan. Kiinteistön kauppa on itsessään määrämuotoinen oikeustoimi. Kiinteistökaupan muotomääräykset tulevat maakaaresta.… Lue lisää »

Kiinteistöpanttioikeus: Kiinteistöpanttioikeuden perustaminen

Miten kiinteistöpanttioikeus perustetaan? Kiinteistöpanttioikeus voidaan perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja määräalaan sekä maanvuokraoikeuteen ja muuhun toisen maahan kohdistuvaan käyttöoikeuteen. Kiinteistöpanttioikeus perustetaan hakemalla maanmittaustoimistosta kiinteistöön tai muuhun kiinnityksen kohteeseen kiinnitys ja… Lue lisää »

Kiinteistökiinnitys: Kiinteistökiinnityksen kohdistaminen

Mihin kiinteistökiinnitys voidaan kohdistaa? Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, määräosin omistetun kiinteistön määräosaan ja muulle kuin kantakiinteistön omistajalle kuuluvaan määräalaan. Määräalaan vahvistettu kiinnitys siirretään viran puolesta koskemaan määräalasta muodostettua kiinteistöä, kun… Lue lisää »

Kiinteistö: Yhteiskiinnitys

Kannattaako yhteiskiinnitys? Kahteen tai useampaan kiinteistöön saadaan vahvistaa yhteiskiinnitys, jos ne kuuluvat samalle omistajalle ja ne sijaitsevat saman kirjaamisviranomaisen tuomiopiirissä. Yhteiskiinnitysten alaisiin kiinteistöihin saa kohdistua vain määrältään ja etusijaltaan samat… Lue lisää »

Kiinteistö: Lakisääteinen panttioikeus kiinteistön rasitteena

Rasittaako kiinteistöäsi lakisääteinen panttioikeus? Kiinteistö, joka lain mukaan vastaa julkisoikeudellisesta tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettavaksi pannusta maksusta, voi olla panttina saamisen suorittamisesta lakisääteisen panttioikeuden nojalla. Lakisääteinen panttioikeus voi syntyä muun muassa… Lue lisää »

Kiinteistö: Kiinteistön panttaus ja velan vakuus

Miten hoituu kiinteistön panttaus velan vakuudeksi? Kiinteistön panttaus eli kiinteistön käyttäminen velan vakuutena tapahtuu hakemalla kiinteistöön kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä saatu panttikirja velkojalle. Kiinnitystä saa hakea kiinteistön omistaja, jolla on… Lue lisää »